chrystianizm


chrystianizm
m IV, D. -u, Ms. \chrystianizmzmie, blm
«doktryna, religia chrześcijańska; chrześcijaństwo»
n.-łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • chrystianizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż Ia, D. u, Mc. chrystianizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} religia, wiara chrześcijańska; doktryna wiary chrześcijańskiej; chrześcijaństwo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wyznawcy chrystianizmu. <nłac.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chrześcijaństwo — n III, Ms. chrześcijaństwowie, blm 1. «religia monoteistyczna opierająca się na nauce Jezusa Chrystusa i uznająca Biblię za źródło wiary; chrystianizm» 2. «ogół chrześcijan; świat chrześcijański» Zachodnie chrześcijaństwo …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.