chrząsnąć


chrząsnąć

Słownik języka polskiego . 2013.

  • chrząsnąć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}chrzęścić {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chrzęścić — ndk VIa, chrzęszczę, chrzęścićcisz, chrzęść, chrzęścićcił chrząsnąć, chrząstnąć, chrzęsnąć, chrzęstnąć dk Va, chrzęścićnę, chrząśniesz, chrząstniesz, chrzęśniesz a. chrzęstniesz, chrząśnij, chrząstnij, chrzęśnij a. chrzęstnij, chrzęścićnął,… …   Słownik języka polskiego

  • chrzęścić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, chrzęszczę, chrzęścićci, chrzęść {{/stl 8}}– zachrzęścić {{/stl 13}}{{stl 8}}rzad. {{/stl 8}}chrząsnąć {{/stl 13}}{{stl 7}}|| {{/stl 7}}{{stl 22}}chrząstnąć {{/stl 22}}{{stl 7}}|| {{/stl 7}}{{stl 22}}chrzęsnąć… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.