abrupcja
ż I, DCMs. \abrupcjacji; lm D. \abrupcjacji (\abrupcjacyj)
muz. «nagłe urwanie melodii lub muzyki stosowane jako środek ekspresji muzycznej»
łac.

Słownik języka polskiego . 2013.