absolutystyczny
\absolutystycznyni
1. «dotyczący absolutyzmu - ustroju państwowego»

Państwo, rządy absolutystyczne.

Centralizm absolutystyczny.

2. «dotyczący absolutyzmu - poglądu filozoficznego»

Absolutystyczny pogląd, sposób myślenia.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • absolutystyczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, absolutystycznyni {{/stl 8}}{{stl 7}} oparty na zasadach absolutyzmu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rządy absolutystyczne. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • despotyczny — despotycznyni, despotycznyniejszy 1. «dotyczący despotyzmu formy rządów lub despoty władcy; absolutystyczny, autokratyczny, tyrański» Despotyczny władca. Rządy despotyczne. 2. «właściwy despocie; narzucający wszystkim swoją wolę, nie znoszący… …   Słownik języka polskiego