destabilizacja


destabilizacja
ż I, DCMs. \destabilizacjacji, blm
«utrata, zachwianie stanu równowagi, trwałości; brak stabilizacji»

Destabilizacja życia gospodarczego.

Poczucie destabilizacji.

Proces destabilizacji.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • destabilizacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} sytuacja charakteryzująca się zachwianiem ustalonego porządku, niepewnością, nieprzewidywalnością rozwoju wydarzeń; także: powodowanie takiej sytuacji : {{/stl 7}}{{stl 10}}Powodować… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.