dobrać

dk IX, \dobraćbiorę, \dobraćbierzesz, \dobraćbierz, \dobraćbrał, \dobraćbrany - dobierać ndk I, \dobraćam, \dobraćasz, \dobraćają, \dobraćaj, \dobraćał, \dobraćany
1. «wziąć więcej, dołożyć, dopełnić»

Dobrać sobie zupy, deseru.

Dobrać materiału na garnitur.

2. «wybrać, wyszukać coś lub kogoś odpowiedniego»

Dobrać sobie przyjaciół.

Dobrać dodatki do sukni.

Dobrać klucz do zamka.

Dobierać słów.

dobrać się - dobierać się
1. «znaleźć bezpośredni dostęp do czego; dostać się, dopaść»

Dobrać się do skarbca.

Dobrać się do spiżarni.

◊ Dobrać się do czyjejś skóry «zbić kogoś»
2. «znaleźć kogoś podobnego do siebie, dopasować się, odpowiadać sobie»

Małżonkowie się dobrali.

□ Dobrać się jak w korcu maku.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • Dobrač — Dobratsch Südseite des Dobratsch von Hohenthurn gesehen Höhe 2.166  …   Deutsch Wikipedia

  • dobrać — Dobierać słowa zob. słowo 7 …   Słownik frazeologiczny

  • dobrać (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. dobierać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dobrać się (jak) w korcu maku — {{/stl 13}}{{stl 7}} zwykle o ludziach: doskonale do siebie pasować, tworzyć świetną, zgraną parę, rzadziej grupę : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jeden złodziej, drugi pijak – dobrali się w korcu maku. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dobrać się — pot. Dobrać się komuś do skóry (do czyjejś skóry), wulg. do dupy a) «sprawić komuś lanie» b) «ukrócić czyjąś samowolę, ukarać kogoś»: Sukcesy lobby antytytoniowego stały się zachętą, aby dobrać się do skóry także innym potężnym sektorom… …   Słownik frazeologiczny

  • dobierać się – dobrać się do — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czyjejś} {{/stl 8}}kiesy {{/stl 13}}{{stl 7}} korzystać bezprawnie z cudzych pieniędzy, kraść, wyłudzać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dwóch sprytnych hochsztaplerów dobrało się do państwowej kiesy. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dobierać się – dobrać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dostawać się do czegoś trudno dostępnego, atrakcyjnego, zwykle w jakiś sposób zabezpieczonego, ukrytego : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niedźwiedź dobierał się do miodu. Dziecko dobrało się …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dobierać — → dobrać …   Słownik języka polskiego

  • dobierać się — pot. Dobrać się komuś do skóry (do czyjejś skóry), wulg. do dupy a) «sprawić komuś lanie» b) «ukrócić czyjąś samowolę, ukarać kogoś»: Sukcesy lobby antytytoniowego stały się zachętą, aby dobrać się do skóry także innym potężnym sektorom… …   Słownik frazeologiczny

  • podobierać — dk I, podobieraćam, podobieraćasz, podobieraćają, podobieraćaj, podobieraćał, podobieraćany 1. «dobrać wiele czegoś, jedno do drugiego kolejno; wybrać, wyszukać kolejno odpowiednich ludzi» Podobierać kolory. Podobierać zasłony do mebli.… …   Słownik języka polskiego

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.