doprowadzić

dk VIa, \doprowadzićdzę, \doprowadzićdzisz, \doprowadzićwadź, \doprowadzićdził, \doprowadzićdzony - doprowadzać ndk I, \doprowadzićam, \doprowadzićasz, \doprowadzićają, \doprowadzićaj, \doprowadzićał, \doprowadzićany
1. «przyprowadzić do jakiegoś miejsca, przywieść do celu»

Doprowadzać dziecko do przedszkola.

Doprowadzić konia do wody, do stajni.

◊ Droga, ścieżka doprowadza dokądś «droga, ścieżka biegnie w jakimś kierunku, drogą, ścieżką dochodzi się, dojeżdża się dokądś»
przen. «stać się przyczyną czegoś, przyprawić kogoś o coś, spowodować coś, wywołać coś»

Doprowadzić kogoś do rozpaczy, do pasji, do szaleństwa, do wściekłości.

Doprowadzać kogoś do ruiny.

◊ Doprowadzić kogoś do ostateczności «przyprawić kogoś o gniew, wyprowadzić z równowagi, zdenerwować»
2. «umożliwić dopływ czegoś do określonego miejsca; dostarczyć»

Doprowadzić gaz, prąd, wodę do bloków mieszkalnych.

3. «skończyć jakiś odcinek pracy, jakąś część dzieła, dojść do pewnego punktu w swej pracy»

Doprowadzić mieszkanie do porządku.

Doprowadzić sprawę do końca.

Doprowadzić pamiętnik do czasów wojny.

doprowadzić się - doprowadzać się strona zwrotna czas. doprowadzić - doprowadzać w zn. 1.
przen.: Doprowadzić się do złego stanu zdrowia.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • doprowadzić — kogoś do ostateczności «wprawić kogoś w gniew, w stan najwyższego zdenerwowania, wyprowadzić z równowagi»: Trudno jest z tego domyślić się, co zarzucają Edziowi, ale z tonu jego reakcji wnosić można, że jest on do żywego dotknięty, doprowadzony… …   Słownik frazeologiczny

  • doprowadzić — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} {{/stl 8}}do skutku {{/stl 13}}{{stl 7}} zrealizować : {{/stl 7}}{{stl 10}}Doprowadził swoje zamierzenia do skutku. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • doprowadzić się — do porządku zob. porządek 7 …   Słownik frazeologiczny

  • doprowadzać się – doprowadzić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} postępując w określony sposób, powodować u siebie jakiś stan : {{/stl 7}}{{stl 10}}Doprowadzić się do choroby, do szaleństwa, do ruiny. Nie doprowadzaj się do takiego stanu! {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • doprowadzać – doprowadzić — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś} {{/stl 8}}do ostateczności {{/stl 13}}{{stl 7}} denerwować, irytować kogoś bardzo, w najwyższym stopniu, aż do wybuchu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zamilknij wreszcie, nie doprowadzaj mnie do ostateczności, bo potem możesz… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nie prowadzić [nie doprowadzić] do niczego — {{/stl 13}}{{stl 33}} coś nie daje pozytywnych rezultatów, jest nieskuteczne i bezużyteczne, daremne :{{/stl 33}}{{stl 10}}Dyskusja do niczego nie doprowadziła. Kary cielesne do niczego nie prowadzą, dzieci są nadal krnąbrne. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • doprowadzać — → doprowadzić …   Słownik języka polskiego

  • doprowadzać — Doprowadzić kogoś do ostateczności «wprawić kogoś w gniew, w stan najwyższego zdenerwowania, wyprowadzić z równowagi»: Trudno jest z tego domyślić się, co zarzucają Edziowi, ale z tonu jego reakcji wnosić można, że jest on do żywego dotknięty,… …   Słownik frazeologiczny

  • ostateczność — Doprowadzić kogoś do ostateczności zob. doprowadzić. Wpadać, przerzucać się z jednej ostateczności w drugą zob. drugi 2 …   Słownik frazeologiczny

  • doprowadzać się — Doprowadzić się do porządku zob. porządek 7 …   Słownik frazeologiczny

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.