drukarski

\drukarskiscy
«dotyczący drukarza, druku, drukarni, drukowania»

Omyłki, błędy drukarskie.

Klisza, maszyna drukarska.

∆ Arkusz drukarski «zadrukowana powierzchnia papieru zawierająca 32, 16, 8 lub 4 stronice, zależnie od formatu książki»
∆ Forma drukarska «element drukujący, np. skład zecerski (wraz z kliszami), wytrawiona cienka płyta z metalu lub tworzywa sztucznego albo stereotyp, służący do otrzymywania odbitek tekstu lub ilustracji»
∆ Korekta drukarska «pierwsza korekta robiona na miejscu w drukarni; korekta domowa»
∆ Prasa drukarska «maszyna do odbijania na papierze odbitki z formy drukarskiej przez tłoczenie»
∆ Skład drukarski «powstały w wyniku składania (ręcznego lub maszynowego) zestaw kolejnych wyrazów i wierszy tekstu»
∆ Stop drukarski «stop ołowiu, cyny i antymonu do odlewania materiału zecerskiego (czcionek, linii i justunku) oraz całych form drukarskich»
∆ Typograficzne znaki drukarskie «rodzaj czcionek dających w druku odbitki znaków pisarskich, skrótów lub symboli używanych w drukach naukowych, technicznych, handlowych itp.; w praktyce wydawniczej: zarówno czcionki, jak i miejsca w wierszu wypełnione justunkiem»
◊ Chochlik drukarski «omyłka, błąd w druku (zwłaszcza będący przyczyną zabawnych nieporozumień)»
daw. Oficyna drukarska «drukarnia»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • drukarski — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, drukarskiscy {{/stl 8}}{{stl 7}} odnoszący się do drukarza, drukarstwa, druku, drukarni, drukowania : {{/stl 7}}{{stl 10}}Farba, forma, korekta drukarska. Błędy, prace drukarskie. ZOB. arkusz drukarski; chochlik… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • drukarski — Chochlik drukarski zob. chochlik …   Słownik frazeologiczny

  • chochlik drukarski — {{/stl 13}}{{stl 7}} błąd powstały w druku, zwłaszcza w sposób zabawny przeinaczający dany tekst : {{/stl 7}}{{stl 10}}Do artykułu wkradł się chochlik drukarski. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • arkusz drukarski — {{/stl 13}}{{stl 7}} zadrukowany arkusz papieru, zawierający po złożeniu zwykle 16 stron druku {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • chochlik — drukarski «omyłka, błąd w druku, zwłaszcza będący przyczyną zabawnych nieporozumień»: (...) chochlik drukarski zniekształcił nazwisko Ireny Lupińskiej. Przepraszamy. GłGar 5/1998 …   Słownik frazeologiczny

  • metal — m I, D. u; lm M. e, D. i «nieprzezroczysta substancja o charakterystycznym połysku, odznaczająca się dobrym przewodnictwem elektrycznym i cieplnym, na ogół łatwą ciągliwością i kowalnością» ∆ chem. fiz. Metale alkaliczne «pierwiastki chemiczne… …   Słownik języka polskiego

  • Typographical personification — [ right|frame|A graphic, an example of a typographical personification.] Typographical personifications are usually better known by a myriad of colorful and fanciful names, such as Typo fairies, Typo demons, and the like. They are fictional… …   Wikipedia

  • arkusz — m II, D. a; lm M. e, D. y «cienki płat określonego materiału (np. papieru, folii, blachy) o ustalonym formacie» Arkusz bibuły, kalki, dykty, papy, miedzi. Plik arkuszy. Pół arkusza papieru listowego. Złożyć arkusz na pół. ∆ Arkusz sprawozdawczy,… …   Słownik języka polskiego

  • chochlik — m III, DB. a, N. chochlikkiem; lm M. i, D. ów «w podaniach ludowych: złośliwy lub psotny duszek; skrzat» Czarodziejski chochlik. Figle chochlików. ◊ Chochlik drukarski «omyłka, błąd w druku (zwłaszcza będący przyczyną zabawnych nieporozumień)»… …   Słownik języka polskiego

  • dwunastka — ż III, CMs. dwunastkatce; lm D. dwunastkatek 1. «dwanaście jedności, liczba 12» 2. «dom, mieszkanie, pojazd komunikacji miejskiej itp. oznaczone numerem 12» 3. druk. «format książki, w której arkusz drukarski złożony jest na dwanaście części» 4.… …   Słownik języka polskiego

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.