dyplomatyczny

\dyplomatycznyni
1. «dotyczący dyplomacji, odnoszący się do dyplomacji lub dyplomatów, należący do dyplomacji»

Stosunki dyplomatyczne.

Przedstawiciele dyplomatyczni.

Wiza, nota dyplomatyczna.

Służba dyplomatyczna.

Kariera dyplomatyczna.

Język dyplomatyczny.

∆ Placówka dyplomatyczna, przedstawicielstwo dyplomatyczne «oficjalne przedstawicielstwo obcego państwa mające stałą siedzibę w państwie, z którym są utrzymywane stosunki polityczne, handlowe itp.»
∆ Korpus dyplomatyczny «ogół przedstawicieli państw obcych akredytowanych przy rządzie danego kraju»
∆ Protokół dyplomatyczny «ogół prawideł i zasad postępowania i zachowania się przyjęty w stosunkach międzynarodowych»
∆ Kurier dyplomatyczny «specjalny urzędnik uprawniony do przewożenia poczty dyplomatycznej»
∆ Misja dyplomatyczna «przedstawicielstwo dyplomatyczne akredytowane przy obcym rządzie»
∆ Przywilej, immunitet dyplomatyczny «szczególne uprawnienia przysługujące przedstawicielom obcych państw, zapewniające nietykalność osobistą i nietykalność siedziby przedstawicielstwa, niepodleganie jurysdykcji sądowej i administracyjnej»
2. «zręczny, przebiegły, sprytny, wymijający; układny, taktowny»
żart. Choroba dyplomatyczna «udawanie, symulowanie choroby w celu uchylenia się od wykonywania obowiązków»
3. «dotyczący dyplomatyki»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • dyplomatyczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, dyplomatycznyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający związek z dyplomacją, dyplomatami, właściwy dyplomacji, należący do dyplomacji : {{/stl 7}}{{stl 10}}Stosunki dyplomatyczne.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dyplomatyczny — Choroba dyplomatyczna zob. choroba …   Słownik frazeologiczny

  • korpus dyplomatyczny — {{/stl 13}}{{stl 7}} ogół dyplomatów obcych państw akredytowanych przy rządzie jakiegoś państwa : {{/stl 7}}{{stl 10}}Prezydent spotkał się z korpusem dyplomatycznym. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kurier dyplomatyczny — {{/stl 13}}{{stl 7}} specjalny urzędnik mający uprawnienia do przewożenia poczty dyplomatycznej {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • protokół dyplomatyczny — {{/stl 13}}{{stl 7}} zbiór zasad i prawideł normujący postępowanie i zachowanie się w stosunkach międzynarodowych {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Liste der Bischöfe und Erzbischöfe von Posen — Die folgenden Personen waren Bischöfe und Erzbischöfe des Erzbistums Posen (Polen): Inhaltsverzeichnis 1 Bischöfe 2 Erzbischöfe 3 Einzelnachweise 4 Qu …   Deutsch Wikipedia

  • protokół — m IV, D. protokółkołu (protokółkółu), Ms. protokółkole (protokółkóle); lm M. protokółkoły (protokółkóły) 1. «pisemne sprawozdanie z obrad, posiedzenia, sesji, zebrania zawierające streszczenie przemówień, wniosków i uchwał» Dokładny, szczegółowy… …   Słownik języka polskiego

  • Johann II. (Breslau) — Johann II. (auch: Jan; Janislaus; Janik; nach der Bischofsliste von Gnesen: Johann I.; † nach 1167) war Bischof von Breslau sowie Erzbischof von Gnesen. Leben Johann soll einer adeligen Familie aus der Gegend von …   Deutsch Wikipedia

  • ПЕКОСИНЬСКИЙ — (Piekosinski), Францишек Ксаверы (1844 27.XI.1906) польск. историк и юрист. Окончил Краковский ун т (в 1870 д р права), чл. Краковской АН (1878), проф. Ягеллонского ун та (с 1891). Специалист в области геральдики и сфрагистики. С 1873 участвовал… …   Советская историческая энциклопедия

  • Names and titles of Jogaila — Royal seal of Władysław II Jagiełło Jogaila, or Władysław II Jagiełło[1] (ca.1351–1434), was a Grand Duke of Lithuania and King of Poland. In Lithuania, he held the title Didysis Kunigaikštis, translated as Grand Du …   Wikipedia

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.