dziewięcioletni

1. «obejmujący okres dziewięciu lat, trwający dziewięć lat»

Dziewięcioletnia praktyka.

2. «będący w wieku dziewięciu lat, mający dziewięć lat»

Dziewięcioletnie dziecko.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • dziewięcioletni — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} trwający dziewięć lat, obejmujący okres dziewięciu lat : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dziewięcioletni staż pracy. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2 …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dziewięcio- — {{/stl 13}}{{stl 7}} cząstka rozpoczynająca wyrazy złożone, oznaczająca występowanie tego, co nazywa druga część złożenia w dziewięciu egzemplarzach, jednost kach, np. {{/stl 7}}{{stl 8}}dziewięcioletni, dziewięciozgłoskowy {{/stl 8}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.