fartuch

m III, D. -a; lm M. -y
1. «okrycie ochronne wkładane przy pracy»

Fartuch płócienny, skórzany, ceratowy.

Fartuch szkolny, lekarski.

Włożyć, przypasać fartuch.

Zdjąć, odpasać fartuch.

◊ Trzymać się czyjegoś (matczynego) fartucha «być pod wpływem kobiety (matki), być niesamodzielnym, nieenergicznym»
2. «nakrycie na nogi w dorożce, w powozie lub saniach»

Fartuch skórzany, futrzany.

Okryć nogi fartuchem.

3. bud. «blaszane nakrycie wysuniętych na zewnątrz fragmentów ściany, jak gzymsy, uskoki itp.»
4. teatr. «poszerzenie podłogi sceny w kierunku widowni»
5. techn. «osłona znajdująca się nieraz przy maszynach i urządzeniach technicznych, czasem maskująca jakieś konstrukcje; pokrowiec, zasłona»

Fartuch błotnika.

niem.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • fartuch — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIb, D. a {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wierzchnie okrycie wkładane podczas pracy na ubranie, chroniące je przed zabrudzeniem, zniszczeniem itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Fartuch… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • fartuch — Trzymać się matczynego fartucha zob. trzymać się 3 …   Słownik frazeologiczny

  • фартук — Польское – fartuch. Немецкое – Vortuch (передник). Существительное «фартук» попало в русский язык из немецкого (не литературного, а одного из его диалектов) через польский в XVII в. Фартук – это «вид одежды, надеваемый поверх платья или другой… …   Этимологический словарь русского языка Семенова

  • фартук — фартух, укр. фартух, блр. хвартук. Через польск. fartuch из ср. в. н. vortuoch, нов. в. н. Vortuch передник, фартук ; см. Бернекер I,279; Брюкнер 118; Карлович 153; Клечковский, Symb. Rozwadowski 345 …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • фа́ртук — а, м. 1. То же, что передник. Через приемную прошел доктор в белом фартуке и подпоясанный полотенцем. Чехов, Беглец. Горничная в накрахмаленном фартуке, выстукивая каблучками, скрылась. Шишков, Угрюм река. 2. Кожаное или холщовое покрывало в… …   Малый академический словарь

  • Liste der Germanismen — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. Hier werden deutsche Wörter gesammelt, die als Lehn oder… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste deutscher Fremdwörter in anderen Sprachen — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. Hier werden deutsche Wörter gesammelt, die als Lehn oder… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste deutscher Wörter im Russischen — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. Hier werden deutsche Wörter gesammelt, die als Lehn oder… …   Deutsch Wikipedia

  • Liste deutscher Wörter in anderen Sprachen — Inhaltsverzeichnis 1 Albanisch 2 Arabisch 3 Bosnisch/Kroatisch/Serbisch 4 Bulgarisch 5 …   Deutsch Wikipedia

  • Liste von Germanismen — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung. Hier werden deutsche Wörter gesammelt, die als Lehn oder… …   Deutsch Wikipedia

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.