frymarczyć

ndk VIb, \frymarczyćczę, \frymarczyćczysz, \frymarczyćarcz, \frymarczyćył
przestarz. «uprawiać handel zamienny, spekulować czymś»
przen. dziś żywa «nadużywać rzeczy wzniosłych do niskich celów; nieuczciwie czymś gospodarować»

Frymarczyć groszem publicznym.

Frymarczyć honorem, wzniosłymi hasłami.

niem.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • frymarczyć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa, frymarczyćczę, frymarczyćczy {{/stl 8}}{{stl 7}} wykorzystywać rzeczy mające dużą wartość etyczną, ideową, polityczną itp. do niskich celów; nieuczciwie gospodarować publicznymi pieniędzmi; kupczyć czymś : {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • frymarczenie — n I rzecz. od frymarczyć …   Słownik języka polskiego

  • kupczyć — ndk VIb, kupczyćczę, kupczyćczysz, kupcz, kupczyćczył książk. «czynić przedmiotem handlu, targu rzeczy, które nie powinny być źródłem materialnego zysku, spekulować, frymarczyć» Kupczyć urzędami, honorem, wdziękami …   Słownik języka polskiego

  • handlować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, handlowaćluję, handlowaćluje {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zajmować się handlem; prowadzić interesy handlowe : {{/stl 7}}{{stl 10}}Handlować mięsem, samochodami, nieruchomościami …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kupczyć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa, kupczyćczę, kupczyćczy {{/stl 8}}{{stl 7}} traktować jako przedmiot handlu, przetargu rzeczy lub dobra, z których nie należy czynić źródła dochodu, zysku; frymarczyć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kupczyć stanowiskami,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.