gatunkowy

1. przym. od gatunek (zwykle w zn. 2)

Cechy gatunkowe zwierząt.

Ochrona gatunkowa roślin.

2. «będący wyższej jakości, lepszego gatunku»

Wódka gatunkowa.

Papierosy gatunkowe.

◊ Ciężar gatunkowy «istotna wartość czegoś; ważność»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • gatunkowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odnoszący się do gatunku, charakterystyczny dla niego, zwykle w zn. 1. i 3. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Właściwości, cechy gatunkowe. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gatunkowy — Ciężar gatunkowy zob. ciężar 2 …   Słownik frazeologiczny

  • ciężar gatunkowy — {{/stl 13}}{{stl 7}} ważność, ranga czegoś (w porównaniu z rzeczami, zjawiskami tej samej klasy) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Afery o większym ciężarze gatunkowym trafiają do komendy głównej policji. Ciężar gatunkowy spraw, problemów. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ciężar — 1. Być, stać się dla kogoś ciężarem «sprawiać komuś kłopot, utrudniać komuś coś»: W moim wieku nie powinienem być ciężarem dla rodziców. Gdybym miał studiować, to ewentualnie na studiach wieczorowych, a w porze dziennej pracować. J. J. Balwierz,… …   Słownik frazeologiczny

  • ciężar — m IV, D. u, Ms. ciężararze; lm M. y 1. «siła, z jaką Ziemia przyciąga dane ciało; waga jakiegoś ciała» Ciężar bagażu był ponad jej siły. Owoce spadały pod wpływem własnego ciężaru. ∆ fiz. Ciężar atomowy «względna masa atomu danego pierwiastka… …   Słownik języka polskiego

  • gatunkavas — ×gatunkãvas, à (l. gatunkowy) adj. (4) kuris geros veislės, rūšies: Šis arklys gatunkãvas, gražiai bėga Mrk …   Dictionary of the Lithuanian Language

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.