gęstnieć

ndk III, \gęstniećeje, \gęstniećniał
1. «stawać się gęstym, spoistym, zwartym, nieprzenikalnym; tężeć, krzepnąć»

Deszcz, dym gęstniał.

Śnieżyca gęstniała.

Zmierzch gęstniał.

Las gęstnieje.

Tłum na ulicy gęstniał.

Gęstniejący miód, syrop.

2. «stawać się częstszym; powtarzać się coraz częściej»

Pociski artyleryjskie gęstniały.

Gęstniejące błyskawice.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • gęstnieć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. 3. os ndk IIIa, gęstniećeje, gęstniećniał {{/stl 8}}– zgęstnieć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} robić się gęstym, lepkim, zwartym, nieprzezroczystym, tężeć :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gęstnieć — Atmosfera gęstnieje zob. atmosfera 1 …   Słownik frazeologiczny

  • gęstnąć — ndk Vc, gęstnąćnie, gęstnąćnął a. gęstł, gęstła rzad. → gęstnieć …   Słownik języka polskiego

  • gęstnienie — n I rzecz. od gęstnieć …   Słownik języka polskiego

  • zagęszczać — ndk I, zagęszczaćam, zagęszczaćasz, zagęszczaćają, zagęszczaćaj, zagęszczaćał, zagęszczaćany zagęścić dk VIa, zagęszczaćgęszczę, zagęszczaćcisz, zagęszczaćgęść, zagęszczaćcił, zagęszczaćgęszczony 1. «zwiększać gęstość jakiegoś roztworu, materiału …   Słownik języka polskiego

  • krzepnąć — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk IVb, krzepnąćnę, krzepnąćnie, krzepnąćnij, krzepnąćpłem || krzepnąćnąłem, krzepł || krzepnąćnął, krzepnąćpła, krzepnąćpli {{/stl 8}}– skrzepnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVb {{/stl 8}}{{stl 7}} przechodzić ze stanu… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stawać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ib, staję, staje, stawaćwaj {{/stl 8}}– stanąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, stawaćnę, stawaćnie, stań, stawaćnął, stawaćnęli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przyjmować pozycję, przy… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zagęszczać się – zagęścić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}to samo co gęstnieć. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} o jakichś ograniczonych przestrzeniach: zapełniać się coraz większą liczbą ludzi (rzadziej:… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zgęstnieć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}gęstnieć {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zsiadać się – zsiąść się — {{/stl 13}}{{stl 7}} o czymś ciekłym: przechodzić w stan stały; gęstnieć, tężeć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mleko zsiadło się. Galareta się zsiada. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.