głuchy

głusi, \głuchychszy
1. «nie mający zdolności słyszenia; nie słyszący lub źle słyszący»

Głuchy od urodzenia.

Głuchy jak pień.

przen. «nie zwracający na coś uwagi, nie reagujący, obojętny»

Głuchy na czyjeś perswazje, prośby.

Głuchy na głos rozsądku.

2. «o dźwiękach: nie mający mocnego tonu, przytłumiony, niewyraźny»

Głuchy pomruk tłumu.

Głuchy kaszel, jęk.

przen.
a) «o wiadomościach: mówiony w tajemnicy, nie ujawniony, szeptany»

Zaczęły krążyć głuche wieści, plotki.

b) «o zjawiskach psychicznych i fizycznych, o uczuciach i ich przejawach: wielki, mocny, głęboki»

Głuchy ból.

Głucha nienawiść.

Głucha rozpacz.

3. «taki, w którym nie rozlegają się dźwięki, głosy, w którym jest mało ruchu, przejawów życia; cichy, milczący»

Ulice głuche o świcie.

Głucha cisza.

Głuche milczenie.

przen. «taki, do którego nie docierają odgłosy życia, wiadomości, do którego trudno dotrzeć; bardzo oddalony od czegoś»

Mieszkać na głuchej wsi, prowincji.

Głucha puszcza.

głuchy, głucha w użyciu rzecz. «człowiek głuchy»

Aparat słuchowy dla głuchych.

□ Czego głuchy nie dosłyszy, to zmyśli.
głucho-ciemny \głuchyni
«głuchy i niewidomy»

Głucho-ciemny chłopiec.

głucho-ciemny w użyciu rzecz. «człowiek głuchy i niewidomy»

Szkoły dla głucho-ciemnych.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • głuchy — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, głusi, głuchychszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nieodbierający dźwięków lub mający kłopoty z dokładnym ich rozróżnianiem, niesłyszący : {{/stl 7}}{{stl 10}}Chłopiec jest głuchy …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • głuchy — 1. Głucha wieść, plotka itp. «o wiadomości przekazywanej w tajemnicy, nieujawnianej, szeptanej»: Wśród architektów zajętych przebudową musiała zapewne krążyć głucha wieść o udziale Schinkla w powstaniu pałacu. K. Wyka, Wyznania. 2. Ktoś (jest)… …   Słownik frazeologiczny

  • głuchy telefon — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} telefon, w którym nie ma sygnału : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie zapłaciłeś abonamentu i mamy teraz głuchy telefon. Od wczoraj mamy głuchy telefon. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • głuchy jak pień — {{/stl 13}}{{stl 7}} zupełnie głuchy, nic nie słyszy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Był głuchy jak pień, nie usłyszałby nawet wystrzału z armaty. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Porośl-Głuchy — Infobox Settlement name = Porośl Głuchy settlement type = Village total type = image shield = subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision name1 = Podlaskie subdivision type2 = County subdivision… …   Wikipedia

  • Cyprian Norwid — Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid Born Cyprian Konstanty Norwid 24 September 1821(1821 09 24) Laskowo Głuchy near Warsaw Died 23 May 1 …   Wikipedia

  • pień — 1. Drzewo, zboże itp. na pniu «drzewo, zboże itp. rosnące, jeszcze nieścięte, niezebrane»: Opracowana (...) metoda umożliwia (...) kontrolę jakości i wartości drzewostanów na pniu. LP 10/1999. (...) zwykle paliły się domy, stodoły, stogi, zboża… …   Słownik frazeologiczny

  • telefon — 1. Głuchy telefon a) «aparat telefoniczny, w którym nie ma sygnału»: Telefon wciąż głuchy. Widać linia przerwana, Niemcom nie zależy na naprawie. W. Odojewski, Zasypie. b) «połączenie telefoniczne, w czasie którego po podniesieniu słuchawki nikt… …   Słownik frazeologiczny

  • pień — m I, D. pnia; lm M. pnie, D. pni 1. «wieloletnia zdrewniała łodyga drzewa osiągająca zwykle znaczną wysokość i grubość; stanowi kolumnę, na której wspiera się korona drzewa oraz łączy koronę z korzeniami» Cienki, potężny, smukły, strzelisty,… …   Słownik języka polskiego

  • глухой — глух, глуха, глухо, укр. глухий, болг. глух, сербохорв. глу̑х, словен. glȗh, чеш., слвц. hluchy, польск. gɫuchy, в. луж. hɫuchi, н. луж. gɫuchy. Связано чередованием с глохнуть. Сравнивают с лит. glusnùs послушный, внимательный , наряду с лит.… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.