gospodarny

\gospodarnyni, \gospodarnyniejszy
«umiejący dobrze gospodarować, zarządzać czym; oszczędny, zapobiegliwy»

Gospodarny kierownik, majster robotnik, rolnik.

Gospodarna matka, żona.

Z biegiem czasu stawał się gospodarniejszy.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • gospodarny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, gospodarnyni, gospodarnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 7}} umiejący racjonalnie, oszczędnie gospodarować, kierować czymś; zapobiegliwy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Gospodarny dyrektor, właściciel. Gospodarne miasto. Gospodarna… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gospodarnie — gospodarnieej przysłów. od gospodarny Rządzić gospodarnie …   Słownik języka polskiego

  • gospodarski — gospodarskiscy 1. «dotyczący gospodarstwa wiejskiego, związany z jego prowadzeniem, wchodzący w skład tego gospodarstwa» Zwierzęta gospodarskie. Sprzęt gospodarski. Zabudowania gospodarskie. 2. «odnoszący się, należący do gospodarza, rolnika,… …   Słownik języka polskiego

  • rządny — rządnyni, rządnyniejszy przestarz. «umiejący dobrze, ekonomicznie gospodarować; gospodarny» Rządny gospodarz …   Słownik języka polskiego

  • skrzętny — skrzętnyni, skrzętnyniejszy «zabiegający, troszczący się o coś, dokładny w działaniu, zapobiegliwy, czynny, gospodarny; będący wynikiem tych cech, pilny, staranny, sumienny, skrupulatny» Skrzętna gospodyni. Skrzętny rolnik. Skrzętna praca.… …   Słownik języka polskiego

  • gaspadarnas — ×gaspadar̃nas, à (l. gospodarny) adj. (4) kuris gerai tvarko namus, ūkį: Kur žmogus gaspadar̃nas, tuoj pamatysi – jo viskas vietoj sudėta, mažiausias daiktelis nenueis niekais Bsg. Vyras labai gaspadar̃nas, tik pati netikus Dbk. Gavo gaspadar̃ną …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gospodarnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., gospodarnieej, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. gospodarny: Prowadzić gospodarnie dom. Postępować gospodarnie. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gospodarski — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, gospodarskiscy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odnoszący się do gospodarstwa wiejskiego : {{/stl 7}}{{stl 10}}Prace gospodarskie. Urządzenia gospodarskie. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • oszczędny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, oszczędnyni, oszczędnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o człowieku: taki, który z umiarem korzysta z tego, co posiada, zwłaszcza z pieniędzy; nierozrzutny, gospodarny :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.