indeks

m IV, D. -u, Ms. \indekssie; lm M. -y
1. «alfabetyczny spis tematów, terminów naukowych, nazwisk, miejscowości itp. omawianych, poruszanych lub przytoczonych w danym dziele, umieszczony zwykle na końcu tego dzieła, z podaniem stron, na których każdą pozycję spisu można znaleźć; skorowidz»

Indeks osobowy, rzeczowy.

Dokładny, obszerny, wyczerpujący indeks.

2. «książeczka studenta, rodzaj legitymacji zawierającej obok danych personalnych informacje o przebiegu studiów (wykaz wykładów i ćwiczeń, oceny z egzaminów i kolokwiów, zaliczenia okresów studiów)»
3. «w statystyce: liczba wyrażająca zmiany dotyczące danego zjawiska w określonym czasie, od momentu przyjętego za podstawowy do jakiejś, ustalonej z góry chwili krańcowej»
4. mat. «znak pomocniczy (najczęściej litera lub liczba) umieszczany przy jakiejś wielkości, zwykle z boku u góry lub u dołu (np. 5", X3); służy do rozróżniania pojęć matematycznych oznaczanych tym samym symbolem (np. a1, a2, a3; 3x, 4y, 3z); wskaźnik»
łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • indeks — ìndeks m <G mn ȉndēksā> DEFINICIJA 1. ono što upozorava (indicira) na što u razvoju ili u odnosu na što drugo 2. a. popis, sadržaj, registar imena, cijena i sl. b. popis mjesta (stranica, poglavlja) u nekom tekstu gdje se javljaju određene… …   Hrvatski jezični portal

  • indeks — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc indekssie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} alfabetyczny wykaz, spis nazwisk, haseł, terminów, tytułów, dzieł i in., występujących w danej książce (tekście), z podaniem… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ìndeks — m 〈G mn ı̏ndēksā〉 1. {{001f}}ono što upozorava (indicira) na što u razvoju ili u odnosu na što drugo 2. {{001f}}a. {{001f}}popis, sadržaj, registar imena, cijena i sl. b. {{001f}}popis mjesta (stranica, poglavlja) u nekom tekstu gdje se javljaju… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • índeks — a m (ȋ) 1. seznam knjig, katerih branje in širjenje prepoveduje oblast: cerkveni, državni indeks / dati, postaviti roman na indeks prepovedati ga brati in razširjati; knjiga je na indeksu prepovedano jo je brati in razširjati 2. seznam v knjigi… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Indeks — Die Operation Indeks war eine Operation der Staatsanwaltschaft in Kroatien gegen Personen der Universität Zagreb, die am 18. und 19. September 2008 mit Hilfe der Sondereinheit USKOK (Ured za Suzbijanje Korupcije i Organiziranog Kriminaliteta… …   Deutsch Wikipedia

  • indeks — in|deks sb., et, er el. indeks, e(r)ne (i matematik og it også pl. indices) (fortegnelse, register; MATEMATIK tal el. bogstav der adskiller ensartede størrelser; statistisk forholdstal) …   Dansk ordbog

  • Indeks — Indhold(sliste), emneliste …   Danske encyklopædi

  • indeks — is., Fr. index 1) Dizin 2) Gösterge Fiyat indeksi. Geçim indeksi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • indeks — Być, znajdować się itp. na indeksie a) «o książce: figurować w spisie dzieł zakazanych»: Na 7500 tytułów będących na rynku około półtora tysiąca znajduje się na indeksie. Ekran 45/1988. b) «o człowieku: być usuniętym poza obręb życia oficjalnego… …   Słownik frazeologiczny

  • indeks — <lat.> 1. Bir şeyin adları yazılmış siyahısı; adlar siyahısı. Çıxmış kitabların indeksi. Malların indeksi. 2. iqtis. Hər hansı bir iqtisadi hadisənin ardıcıl dəyişmələrini faizlə ifadə edən rəqəm göstəricisi. Əmək məhsuldarlığı indeksi.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.