inercja

ż I, DCMs. \inercjacji, blm
1. «bierne poddawanie się czemuś, niechęć do czynu; bierność, bezwład»

Inercja kulturalna, gospodarcza.

Inercja myśli.

Inercja jakiegoś środowiska.

Popaść w inercję.

Pogrążyć się w inercji.

2. bezwładność w zn. 2
∆ Siła inercji «siła bezwładu, prawo bezwładności»
łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • inercja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} postawa odznaczająca się biernością, niechęcią do działania; poddawanie się losowi, biegowi wypadków; bierność, indyferencja, bezwład : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • inercja — Siłą inercji (coś się dzieje) zob. siła 9 …   Słownik frazeologiczny

  • инерция — вероятно, через польск. inercja из лат. inertia …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • ИНЕРЦИЯ ТЕПЛОВАЯ — свойство ограждающей конструкции сохранять существующее распределение температур внутри неё (Болгарский язык; Български) топлинна инерция (Чешский язык; Čeština) tepelná setrvačnost (Немецкий язык; Deutsch) Wärmebeharrungsvermögen (Венгерский… …   Строительный словарь

  • инерция — Французское – inertie. Латинское – inertia (бездействие, вялость). Существительное, заимствованное русским языком в начале XVIII в. из французского языка, первоначально использовалось только в качестве физического термина, обозначая свойство тела …   Этимологический словарь русского языка Семенова

  • bezwładność — ż V, DCMs. bezwładnośćści, blm 1. «niezdolność poruszania się, utrata władzy w członkach; brak siły, bezwład» Bezwładność nóg, ciała. Bezwładność po długim omdleniu. 2. fiz. «zdolność ciała do zachowania swego stanu ruchu w przypadku równoważenia …   Słownik języka polskiego

  • inercyjność — ż V, DCMs. inercyjnośćści, blm rzad. «bycie inercyjnym, stan tego, co jest opanowane inercją; bezwładność» …   Słownik języka polskiego

  • inercyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, inercyjnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odznaczający się biernością, niechęcią do działania; poddający się biernie losowi; bierny, indyferentny, bezwładny {{/stl 7}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.