apopleksja

ż I, DCMs. \apopleksjasji, blm
«nagłe przerwanie dopływu krwi tętniczej do pewnego obszaru mózgu wskutek pęknięcia lub zaczopowania naczyń krwionośnych, powodujące połowiczny lub całkowity paraliż ciała, często śmierć; udar mózgu»

Rażony, tknięty apopleksją.

Skłonny do apopleksji.

gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • apopleksja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} nagła utrata świadomości i połowiczny lub całkowity paraliż ciała, a nawet śmierć wskutek pęknięcia lub zatkania naczynia krwionośnego w mózgu; udar mózgu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rażony… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • апоплексия — кровоизлияние в мозг, удар , с 1616 г.; см. Смирнов 41. Через польск. apopleksja из лат. apoplexia, греч. ἀποπληξία …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • apoplektyk — m III, DB. a, N. apoplektykkiem; lm M. apoplektykycy «człowiek rażony, zagrożony apopleksją, skłonny do apopleksji» …   Słownik języka polskiego

  • razić — ndk VIa, rażę, razićzisz, raź, razićził, rażony 1. «obrażać poczucie estetyczne, poczucie przyzwoitości, uczciwości; sprawiać przykre wrażenie, niemile uderzać, zrażać» Raził otoczenie swoim zachowaniem. Nikogo nie raził jej strój. Mieszkanie… …   Słownik języka polskiego

  • szlag — m III, D. u, N. szlaggiem, blm «apopleksja» tylko we fraz. posp. Szlag kogoś trafił (trafi) a) «ktoś dostał (dostanie) ataku apopleksji» b) «ktoś się bardzo rozgniewał» ◊ Coś szlag trafił, trafia; coś może szlag trafić «coś się zepsuło,… …   Słownik języka polskiego

  • trafiać — ndk I, trafiaćam, trafiaćasz, trafiaćają, trafiaćaj, trafiaćał, trafiaćany trafić dk VIa, trafiaćfię, trafiaćfisz, traf, trafiaćfił, trafiaćfiony 1. «o strzelającym, rzucającym czymś; o pocisku: dosięgać celu; nie chybiać, nie pudłować» Trafiać… …   Słownik języka polskiego

  • udar — m IV, D. u, Ms. udararze; lm M. y 1. techn. «uderzenie (zwykle mechaniczne)» Udary hydrauliczne. 2. przestarz. «porażenie» dziś tylko w terminach specjalnych ∆ med. Udar mózgu a. mózgowy «nagłe przerwanie dopływu krwi tętniczej do pewnego obszaru …   Słownik języka polskiego

  • apoplektyk — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIa, lm M. apoplektykycy {{/stl 8}}{{stl 7}} człowiek skłonny do apopleksji lub rażony apopleksją {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tknąć — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}tykać I {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}tknąć II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. 3. os dk IVa, tknie, tknął, tknięty, tylko w imiesł. biernym i 3 os. lp {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • udar mózgu — {{/stl 13}}{{stl 8}}med. {{/stl 8}}{{stl 7}} upośledzenie krążenia krwi w pewnym obszarze mózgu wskutek zatoru lub pęknięcia naczynia krwionośnego, powodujące utratę przytomności, często porażenia, paraliż; apopleksja : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dostać …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.