intryga

ż III, CMs. \intrygaydze; lm D. \intrygayg
1. «chytre, podstępne działanie dla osiągnięcia jakiegoś celu; podstęp, knowanie, matactwo»

Babska intryga.

Intrygi dworskie, dyplomatyczne, polityczne.

Knuć, prowadzić, snuć intrygi przeciw komuś.

Przeciąć intrygę.

Paść ofiarą intrygi.

Wciągnąć kogoś w sieć intryg.

2. lit. «w utworze fabularnym: umyślne i skryte działanie postaci w celu pokrzyżowania zamiarów innych osób, zaskoczenia ich lub wprowadzenia w błąd; powoduje powstanie konfliktu i zmianę kierunku akcji»
fr. z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • intryga — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. intrygaydze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zaplanowane, przemyślane, podstępne działanie (wykorzystujące często nieświadome niczego osoby), prowadzone dla osiągnięcia… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • intryga — Snuć sieć intryg; snuć intrygi zob. snuć …   Słownik frazeologiczny

  • Villa Intryga — (Слупск,Польша) Категория отеля: Адрес: Kozietulskiego 2 3, 76 200 Слупск, Польша …   Каталог отелей

  • intryżka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. intryżkażce; lm D. intryżkażek {{/stl 8}}{{stl 7}} niewielka intryga (od rz. intryga w zn. 1.) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zajmowała się w pracy drobnymi intryżkami. Motać intryżki wśród kolegów. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • интрига — начиная с Шафирова (1710 г.); см. Смирнов 123. Через польск. intryga или нем. Intrigе из франц. intriguе от лат. intricāre запутывать …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Коссаковский, граф Станислав Осипович — род. в 1795 г., ум. в 1872 г. Образование получил за границей; в 1822 1827 г. был первым секретарем русского посольства в Риме; в 1832 г. был сделан членом сената царства Польского, впоследствии председательствовал в Герольдии царства. Он издал в …   Большая биографическая энциклопедия

  • Чёрные тучи — Czarne chmury …   Википедия

  • интрига — Заимств. в начале XVIII в. из польск. яз., где intryga < франц. intrige, которое передает итал. intrigo, восходящее к лат. intricare «запутывать». Ср. козни …   Этимологический словарь русского языка

  • интрига — Французское – intrigue (запутывать). Существительное проникло в русский язык в начале XVIII в. Предполагают, что оно было заимствовано из польского языка (intryga), хотя некоторые лингвисты больше склонны видеть в качестве источника немецкий язык …   Этимологический словарь русского языка Семенова

  • kreci — Krecia robota «podstępne, skryte działanie skierowane przeciwko komuś; intryga»: (...) wkradał się w nasze szeregi, udając, że jest jednym z nas, i starał się nam szkodzić od wewnątrz brużdżeniem i krecią robotą. H. Grynberg, Życie. Uważam, że… …   Słownik frazeologiczny

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.