jednokrotny

«występujący tylko jeden raz, nie powtarzający się po raz drugi»
jęz. Czasownik jednokrotny «czasownik wyrażający czynność o przebiegu jednorazowym, nie wielokrotnym, ciągłym, np. mignąć»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • jednokrotny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} wykonany, zdarzający się, zachodzący tylko jeden raz; jednorazowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Usłyszał jednokrotne pukanie do drzwi. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • czasownik — m III, D. a, N. czasownikkiem; lm M. i jęz. «część mowy obejmująca wyrazy podlegające koniugacji, oznaczające zwykle czynność lub stan; wyraz należący do tej części mowy» ∆ Czasownik przechodni «czasownik rządzący bezpośrednio (bez pośrednictwa… …   Słownik języka polskiego

  • jednokrotność — ż V, DCMs. jednokrotnośćści, blm rzecz. od jednokrotny …   Słownik języka polskiego

  • jednorazowy — «raz jeden dany, uczyniony, zachodzący; jednokrotny» Jednorazowy przejazd. Jednorazowy wysiłek. Jednorazowa gratyfikacja. Coś jest do jednorazowego użycia …   Słownik języka polskiego

  • jednorazowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wykonany, zdarzający się, zachodzący tylko jeden raz; jednokrotny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jednorazowa premia. Jednorazowa przepustka. {{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.