arkusz

m II, D. -a; lm M. -e, D. -y
«cienki płat określonego materiału (np. papieru, folii, blachy) o ustalonym formacie»

Arkusz bibuły, kalki, dykty, papy, miedzi.

Plik arkuszy.

Pół arkusza papieru listowego.

Złożyć arkusz na pół.

∆ Arkusz sprawozdawczy, ewidencyjny, kasowy, rozliczeniowy, zbiorczy itp. «sprawozdanie, wykaz, zestawienie, rozliczenie mające określoną formę, wykonane według ustalonych zasad»
druk. Arkusz autorski «arkusz druku zawierający 40 000 znaków drukarskich lub 700 linijek tekstu wierszem albo 3000 cm2 materiału graficznego (ilustracje, wykresy itp.); stanowi podstawę obliczania honorarium autorskiego»
∆ Arkusz drukarski «określona liczba stron druku mieszcząca się na jednostronnie zadrukowanym arkuszu papieru; zależnie od formatu dzieła (np. książki) wynosi: 32, 16, 8 lub 4 stronice; stanowi jednostkę miary produktu drukarskiego»
∆ Arkusz wydawniczy «arkusz druku, równy objętości arkusza autorskiego, obejmujący jednak poza tekstem autora wszelkie uzupełnienia redakcyjne; stanowi jednostkę miary przy obliczaniu objętości danej publikacji»
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • arkusz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. a; lm D. y {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} cienki kawałek materiału, takiego jak papier, folia, blacha, dykta, przeważnie o prostokątnym kształcie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Arkusz… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • arkusz drukarski — {{/stl 13}}{{stl 7}} zadrukowany arkusz papieru, zawierający po złożeniu zwykle 16 stron druku {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • arkusz wydawniczy — {{/stl 13}}{{stl 7}} miara objętości tekstu autorskiego, obejmująca 40 000 znaków drukarskich lub 700 wierszy poezji {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Józef Arkusz — (March 18, 1921 June 19, 1995) was a Polish film director and producer of over 70 educational films. Józef Arkusz was born on March 18, 1921 in Peratyn, Poland (modern day Ukraine, near Tarnopol). His family moved to Lwów in the early 1930s.… …   Wikipedia

  • autorski — autorskiscy przym. od autor (zwykle w zn. 1) Honorarium autorskie. ∆ druk. Arkusz autorski «arkusz druku zawierający 40.000 znaków drukarskich lub 700 linijek tekstu wiersza albo 3000 cm2 materiału graficznego (ilustracje, wykresy itp.); stanowi… …   Słownik języka polskiego

  • blankiet — m IV, D. u, Ms. blankietecie; lm M. y «arkusz papieru z wydrukowanym tekstem, rubrykami do wypełnienia lub czysty arkusz z nadrukiem, pieczątką instytucji, firmy itp.; formularz» Blankiet firmowy, urzędowy. Blankiety czekowe. Blankiet umowy.… …   Słownik języka polskiego

  • kalkulacyjny — przym. od kalkulacja a) w zn. 1: Czynności kalkulacyjne. ∆ Karta kalkulacyjna «specjalny formularz do ustalania kosztów jednostki produkcyjnej» ∆ Arkusz kalkulacyjny «arkusz zawierający zestawienie kart kalkulacyjnych poszczególnych wyrobów lub… …   Słownik języka polskiego

  • аркуш — лист бумаги (диал.), воронежск., орл. (Даль); через укр. аркуш и польск. arkusz из лат. arcus дуга , с таким же развитием знач., как в нем. Bogen лист (бумаги) ; первонач. согнутая, сложенная бумага ; см. Гримм 2,219; Брюкнер 7; Карлович 16 …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • List of Poles — This is a partial list of famous Polish or Polish speaking or writing persons. In the interest of fairness and accuracy, a minority of persons of mixed heritage have their respective ancestries credited.HistoryMathematics Bartel * Stefan Banach * …   Wikipedia

  • Zofia Kossak-Szczucka — in 1946 Born August 10, 1889(1889 08 10) Kośmin, Congress Poland Died April 9, 1968 …   Wikipedia

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.