kazanie

n I
1. rzecz. od kazać.
2. lm D. \kazaniezań
«przemówienie wygłaszane przez duchownego do wiernych, zwykle w czasie nabożeństwa; tekst pisany takiego przemówienia»

Kazanie o miłości bliźniego.

Mieć, wygłosić kazanie.

◊ Siedzieć, czuć się, być jak na niemieckim, tureckim kazaniu «słuchać czegoś, nic nie rozumiejąc»
przen. «długie i nudne moralizowanie, strofowanie; morały»

Palnąć, prawić, wyciąć, wyrżnąć komuś kazanie.

Nie znosić kazań.

Usłyszeć kazanie za coś.

Zasłużyć na kazanie.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • kazanie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. kazać. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}kazanie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. kazanieań {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kazanie — Siedzieć jak na niemieckim, tureckim kazaniu «słuchać czegoś, nic nie rozumiejąc»: Ludzie nie zechcą przyjść, a jeśli nawet przyjdą, to będą siedzieli jak na tureckim kazaniu, skrępowani, usztywnieni, bojąc się odezwać. T. Raczek, Pies …   Słownik frazeologiczny

  • Kazanie, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship — Infobox Settlement name = Kazanie settlement type = Village total type = image shield = subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision name1 = Kuyavian Pomeranian subdivision type2 = County… …   Wikipedia

  • Проповедь Скарги — Ян Матейко Проповедь Скарги, 1864 …   Википедия

  • Коссаковский, Ян Непомук — римско католический епископ. Род. в 1755 г. в краковском воеводстве, ум. в 1808 г. Порвоначальное образование получил в пиарских варшавских школах, дальнейшее за границей. По окончании образования поступил в духовное звание и два года был в… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Jan Matejko — Jan Matejko, Self portrait, 1892 Birth name Jan Mateyko Born …   Wikipedia

  • Сестренцевич-Богуш, Станислав — (Siestrzencewicz Bogusz) митрополит всех римско католических церквей в России, архиепископ могилевский, администратор виленской епархии, председатель римско католической духовной коллегии, род. 3 сентября 1731 г. в литовской шляхетской семье;… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Moses Schorr — Moses Schorr, ca. 1921 Born May 10, 1874(1874 05 10) Przemyśl, Galicia Died July 8, 1942( …   Wikipedia

  • Бембус — Матвей польский писатель конца XVI и начала XVII в., монах ордена иезуитов, а после смерти Скарги придворный проповедник короля Сигизмунда III, родился 1567 г. в Познани, умер 1645 г. Написал значительное количество сочинений на польском и… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Юрковский, Мариан — Мариан Юрковский Marian Jurkowski …   Википедия

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.