kołtuństwo

n III, Ms. \kołtuństwowie, blm
1. «zespół cech właściwych kołtunowi; zacofanie, ciemnota, głupota»
2. kołtuneria w zn. 2

Słownik języka polskiego . 2013.

  • kołtuństwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. kołtuństwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ogół cech charakterystycznych dla kołtuna; ciemnota, zacofanie, wstecznictwo, głupota {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ciemnogród — m IV, D. ciemnogródgrodu, Ms. ciemnogródgrodzie; lm M. ciemnogródgrody pot. «środowisko zacofane, kołtuńskie; zacofanie, kołtuństwo» Ataki ciemnogrodu na pionierów postępu …   Słownik języka polskiego

  • drobnomieszczaństwo — n III, Ms. drobnomieszczaństwowie, blm 1. «warstwa drobnych wytwórców towarowych mających środki produkcji i niewielką własność prywatną, nie zatrudniających wcale lub zatrudniających niewielu płatnych pracowników» 2. «postawa życiowa, sposób… …   Słownik języka polskiego

  • filisterstwo — n III, Ms. filisterstwowie, blm «sposób myślenia i postępowania właściwy filistrom; bezideowość, kołtuństwo, brak wyższych aspiracji» Filisterstwo otoczenia …   Słownik języka polskiego

  • kołtuneria — ż I, DCMs. kołtuneriarii, blm 1. «umysłowość i moralność kołtunów; zacofanie, ciemnota, ograniczoność; kołtuństwo» Kołtuneria obyczajowa. 2. «zespół, gromada ludzi kołtunów» Ataki kołtunerii na obóz postępu i reform …   Słownik języka polskiego

  • filisterstwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. filisterstwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} mentalność i zachowanie się właściwe filistrom; kołtuństwo {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kołtuneria — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIb, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} umysłowość i sposób postępowania kołtunów, ludzi o ciasnych horyzontach; wsteczność, zacofanie, kołtuństwo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kołtuneria… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.