kreozot

m IV, D. -u, Ms. \kreozotocie, blm
chem. «mieszanina fenoli otrzymywana ze smoły drzewnej; żółtawa, oleista ciecz o swoistym, ostrym zapachu i piekącym smaku, stosowana m.in. do impregnacji drewna oraz jako lek o działaniu wykrztuśnym, używana także zewnętrznie, silnie dezynfekująca»
‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • kreozot — kreòzōt m <G kreozóta> DEFINICIJA kem. uljasta tekućina, smjesa fenola dobivena destilacijom katrana kamenog ugljena; upotrebljava se za impregnaciju željezničkih pragova ETIMOLOGIJA njem. Kreosot ← grč. kréas: meso + sōtḗr: spasilac (s… …   Hrvatski jezični portal

  • kreozot — is., kim., Fr. créosote Çeşitli katranların damıtılmasından elde edilen ve hekimlikte kullanılan, keskin kokulu bir sıvı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kreozót — a m (ọ̑) kem. ostro dišeča strupena oljnata tekočina, dobljena iz katrana: prepojiti les s kreozotom …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • крезол — (лат. kreozot, oleum масло) хем. состојка на катранот, камениот и дрвениот јаглен важна суровина за производство на бои, пластични маси, експлозиви и др. служи и како средство за дезинфекција …   Macedonian dictionary

  • kreozotowy — przym. od kreozot Olej kreozotowy. Krople kreozotowe …   Słownik języka polskiego

  • krezol — krèzōl m <G krezóla> DEFINICIJA kem. spoj sličan fenolu; nalazi se u katranu kamenog i drvenog ugljena; koristi se u proizvodnji sapuna, gnojiva, za dezinfekciju ETIMOLOGIJA njem. Kresol ← v. kreozot + ol …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.