łaska

I
ż III, CMs. \łaskasce; lm D. łask
1. «względy, łaskawość, przychylność, wspaniałomyślność czyjaś; wyróżnianie, faworyzowanie kogoś»

Wkraść, wkupić się, wśliznąć się w czyjeś łaski.

Ubiegać się o czyjeś łaski.

Zyskać sobie łaski.

Mieć u kogoś łaski.

Być w łaskach.

Zaskarbić sobie czyjąś łaskę.

◊ Łaska boża, boska, że….. «całe szczęście, że…..»
◊ Co łaska «tyle, ile kto może dać, ile kto uważa za stosowne dać»
◊ Z łaski swojej, jeśli łaska «zwrot grzecznościowy stosowany przy proszeniu o coś; bądź łaskaw, bądź uprzejmy»
◊ Znaleźć łaskę w czyichś oczach «zyskać aprobatę, zasłużyć na czyjeś uznanie»
◊ Jak, jakby z łaski «jakby się nie należało; niedbale, od niechcenia»
◊ Na łasce czyjejś, u kogoś (być, żyć, siedzieć itp.) «być u kogoś na utrzymaniu, zależeć od kogoś materialnie»
◊ (Zostawiać kogoś lub coś) na łasce czyjejś «(zostawiać kogoś lub coś) pod obcą opieką»
◊ Pozostać, zostać na łasce losu, na łasce bożej, być zdanym na łaskę losu «być skazanym na przypadkowe zrządzenie losu, na niepewność; zostać bez opieki»
◊ Zdać się, być zdanym na łaskę i niełaskę lub na łaskę czyjąś; być na łasce i niełasce czyjejś «być zmuszonym podporządkować się czyjejś woli, uzależnić się od kogoś, poddać się czyjejś woli; być całkowicie w czyjejś mocy»
◊ Mieć łaski u kogoś, cieszyć się czyjąś łaską, (łaskami), (być) w łaskach, w łasce u kogoś «być przez kogoś faworyzowanym, mile widzianym»
◊ Ktoś, np. artysta, poeta z bożej łaski a) «o osobie zdolnej, utalentowanej» b) «o osobie nie mającej fachowego przygotowania w danej dziedzinie, amatorze»
◊ Z łaski czyjejś «dzięki komuś, dzięki czyjejś dobroci, z czyjejś przyczyny»
◊ Z łaski na uciechę «bez żadnego powodu; ni stąd, ni zowąd»
iron. Nie łaska (coś zrobić, gdzieś pójść itp.) «należałoby (coś zrobić, gdzieś pójść itp.
pot. Bez łaski «obejdzie się bez czyjejś pomocy»
□ Łaska pańska na pstrym koniu jeździ «względy, poparcie, pomoc ludzi zamożnych, na stanowiskach są niestałe, zależne od ich kaprysów»
2. «darowanie lub złagodzenie kary, ułaskawienie; darowanie winy, przebaczenie»

Prosił o łaskę dla skazańca.

∆ Prawo łaski «prawo darowania lub złagodzenia kary prawomocnie orzeczonej przez sąd, przysługujące głowie państwa, w Polsce - prezydentowi»
◊ W drodze łaski a) «przez złagodzenie kary lub ułaskawienie» b) «wyjątkowo, dzięki szczególnym względom»
3. rel. «według wierzeń religijnych: pomoc i opieka udzielana człowiekowi przez bóstwa bez jego zasługi; w religiach pierwotnych dotyczyła głównie spraw życiowych, w religiach rozwiniętych - zwłaszcza życia duchowego i zbawienia»
II
ż III, CMs. \łaskasce; lm D. \łaskasek

Słownik języka polskiego . 2013.

  • Laska — steht für: Laska (Spiel), ein Brettspiel für zwei Personen Laska (Weinrebe), eine alte steirische rote Weinrebe Laska Comix, der Künstlername der Münchner Comiczeichner Elke Reinhart und Gerhard Schlegel Laska ist der Familienname von: Bernd A.… …   Deutsch Wikipedia

  • łaska — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. łaskasce {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} czyjaś przychylność, życzliwość, wspaniałomyślność względem kogoś (czegoś); okazywanie komuś (czemuś) względów, faworyzowanie kogoś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • laska — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. laskasce; lm D. laskasek {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} drewniany kij lub metalowy pręt z charakterystycznym zagiętym końcem lub uchwytem w kształcie ozdobnej rączki albo gałki …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • laska — laskà sf. J tam tikra daina …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laška — ×laškà (brus. лoжкa) sf. (2) Ds, Ut, Smn, (4) Krok, Brš, Švn lova: Pasiklok lãšką ir eik gulti Al. Eik, privirsk ant lãškos Šš. Įdėk šiaudų lãškon Dg. Kertu berželį laškelei TŽI162. Kur pasdėjo tos laškelės, kur mes abu gulėjom? TDrV18 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • łaska — 1. Artysta, poeta itp. z bożej łaski a) «o osobie niemającej fachowego przygotowania w danej dziedzinie, nieporadnie się czymś zajmującej»: No cóż, możemy zadowolić się nie wydaną częścią zaliczki, a naszemu biznesmenowi z bożej łaski dać solidną …   Słownik frazeologiczny

  • laska — ż III, CMs. laskasce; lm D. laskasek 1. «pręt drewniany lub metalowy, na końcu zagięty albo zakończony ozdobną rączką, służący do podpierania się; dawniej symbol niektórych godności i dostojeństw» Laska bambusowa. Laska z gałką. Chodzić o lasce.… …   Słownik języka polskiego

  • Laska — Lạs|ka, die; , ...ki, Lạs|ka|fell, Laskifell, das; [e]s, e [russ. laska (Gen.: laski) = Wiesel] (Kürschnerei): reinweißes Winterfell einer sibirischen Wieselart …   Universal-Lexikon

  • läska — • uppfriska, stimulera, läska, uppliva, vederkvicka …   Svensk synonymlexikon

  • laska — 1) Młoda i atrakcyjna kobieta Eng. A young and attractive woman 2) Członek męski Eng. The penis …   Słownik Polskiego slangu

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.