mankament

m IV, D. -u, Ms. \mankamentncie; lm M. -y
«brak, niedostatek czegoś; wada, błąd, usterka, uchybienie»

Drobne, niewielkie mankamenty.

Mankamenty w organizacji pracy.

Naprawić, usunąć mankament.

wł.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • mankament — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. mankamentncie {{/stl 8}}{{stl 7}} brak, niedostatek czegoś, uchybienie, usterka, wada : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mankamenty w wykształceniu nadrabiał wielkim tupetem. Usunięcie mankamentów organizacyjnych… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niedostatek — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. niedostatektku {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} usterka, błąd, niedoskonałość, mankament : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dobry makijaż zatuszuje niedostatki urody. {{/stl 10}}{{stl 20}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.