na-

1. «przedrostek tworzący czasowniki pochodne od czasowników podstawowych»
a) «wzmagający intensywność tego, co oznacza czasownik podstawowy, np. nablagować, nagadać, nałapać, naobiecywać, narwać, nasuszyć, nażąć»
b) «oznaczający realizację tego, co oznacza czasownik podstawowy, początkową fazę czynności lub - w połączeniu z wyrazem się - zaznaczający wzmożenie intensywności danej czynności z odcieniem przesytu, znużenia, np. nacinać, naelektryzować, namalować, napracować się, nauganiać się, nawąchać się, nażyć się»
2. «przedrostek tworzący czasowniki pochodne od przymiotników lub rzeczowników, np. naświetlać, nawarstwiać, nawodnić»
3. «część składowa rzeczowników, przymiotników i przysłówków mających za podstawę słowotwórczą połączenie przyimka na z rzeczownikiem w bierniku lub miejscowniku, np. nabrzeże; nagłówek, napiwek, naroże, nawierzchnia; nabłotny, nadrzewny, napowietrzny; naocznie»
4. «część składowa niektórych wyrazów powstałych wskutek połączenia przyimka na z innymi wyrazami, np. nadal, naówczas, naprawdę, naprzód, nareszcie, nawzajem»

Słownik języka polskiego . 2013.

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.