barok

a. Barok m III, D. -u, N. \barokkiem, blm
«kierunek występujący w kulturze europejskiej w XVII w. i w połowie XVIII w., zapoczątkowany we Włoszech, odznaczający się w sztuce przepychem form, bogactwem barw i szczegółów dekoracyjnych, w literaturze - nagromadzeniem w utworach figur retorycznych, ozdobników; styl w literaturze, muzyce, sztuce»

Barok francuski, niemiecki.

Późny barok.

Malarze baroku.

Architektura, malarstwo baroku.

Muzyka baroku.

Budowla będąca przykładem baroku polskiego.

Przepych ornamentyki charakterystyczny dla baroku.

wł.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • barok — bàrok (barȍk) m <G baròka> DEFINICIJA europski umjetnički stil od kraja 16. do pol. 18. st. (nasljeđuje renesansu i razvija se u rokoko, traje sve do pojave klasicizma), dekorativan, raskošan, nakićen detaljima, nemirnih oblika i izraza, s… …   Hrvatski jezični portal

  • Barok — Barok, schiefrund (ein Ausdruck, dessen man sich bei Perlen bedient), überhaupt unregelmäßig, seltsam, verzerrt, schief (siehe Bizarr). B–l …   Damen Conversations Lexikon

  • bàrok — (barȍk) m 〈G baròka〉 europski umjetnički stil od kraja 16. do pol. 18. st. (nasljeđuje renesansu i razvija se u rokoko, traje sve do pojave klasicizma), dekorativan, raskošan, nakićen detaljima, nemirnih oblika i izraza, s brojnim kontrastima… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • barok — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż, D. u, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} kierunek w kulturze w okresie od końca XVI do połowy XVIII w., charakteryzujący się bogactwem dekoracji i form ornamentalnych w sztuce, a szczególnym zamiłowaniem do formalnych środków… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • barok — I ba|rok 1. ba|rok sb., ken (jf. § 12. Store og små bogstaver i proprier.13.c) (en kulturhistorisk periode), i sms. barok , fx barokstil; den tidlige barok; barokkens kunst II ba|rok 2. ba|rok adj., t, ke (som vedrører barokken; grotesk); den… …   Dansk ordbog

  • Barok — Le barok (ou kanalu, ou kanapit ou kolube ou komalu ou kulubi) est une des Langues de Nouvelle Irlande, parlée par 2 120 locuteurs (1985) en Nouvelle Irlande, 15 villages côtiers. On distingue deux dialectes, l usen et le barok. Son code ISO …   Wikipédia en Français

  • barok — is., Fr. baroque 1) M.S. 1600 1750 yılları arasındaki klasik sanatı izleyen resim ve mimarlık üslubu Barok üslubu dağınık, yüklü, şişkin biçimlerin aşırı ölçüde yığılmasıyla kendini gösterir. 2) Batı edebiyatlarında dengeden çok harekete,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • barók — a m (ọ̑) um. evropski umetnostni slog med renesanso in klasicizmom: elementi baroka v arhitekturi; barok v glasbi, v literaturi / razstava baroka baročnih del // doba tega sloga: pozni barok …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Barok — One would normally expected this surname to be German, but of Hebrew origins. If so it is derived from the pre history given name Baruch or the Yidish Borekh , both of whom have the same translation of blessed or fortunate . There are many… …   Surnames reference

  • Barok — Sær, grotesk …   Danske encyklopædi

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.