obrosnąć

dk Vc, \obrosnąćnę, \obrosnąćrośniesz, \obrosnąćrośnij, \obrosnąćrósł, \obrosnąćrosła, \obrosnąćrośli, \obrosnąćrósłszy - obrastać ndk I, \obrosnąćam, \obrosnąćasz, \obrosnąćają, \obrosnąćaj, \obrosnąćał, \obrosnąćany
1. «rosnąc, wyrastając pokryć coś, wyrosnąć dokoła czegoś»

Dzikie wino obrosło werandę.

Jezioro obrośnięte sitowiem.

Drzewo obrośnięte mchem.

2. «pokryć się warstwą czegoś rosnącego; porosnąć czymś»

Wzgórze obrosło krzewami.

◊ Obrosnąć w majątek, dobrobyt itp. «wzbogacić się»
◊ Obrosnąć w piórka, w pierze «osiągnąć dobrobyt, znaczenie»
◊ Obrosnąć w sadło, w tłuszcz a) «przybrać na wadze, przytyć» b) «wzbogacić się, zrobić majątek»
przen.

Obrosnąć brudem.

Sprzęty obrosły kurzem.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • obrosnąć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}obrastać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • obrosnąć — 1. Obrosnąć, porosnąć w pióra, w piórka, w pierze «osiągnąć dobrobyt, nabrać znaczenia»: Leon wyjął z kieszeni kluczyki z pilotem, nowiutki cadillac mlasnął centralnym zamkiem. Glisnerowie musieli obrosnąć w piórka, za moich czasów tylko stary… …   Słownik frazeologiczny

  • porastać – porosnąć [obrastać – obrosnąć] w pierze [w piórka] — {{/stl 13}}{{stl 33}} stawać się bogatym, zdobywać majątek, wysoką pozycję :{{/stl 33}}{{stl 10}}Dawni działacze związkowi porastają w pierze na wysokich stanowiskach. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • obrastać — → obrosnąć …   Słownik języka polskiego

  • sadło — Obrosnąć w sadło; porosnąć sadłem zob. obrosnąć 2. Porosnąć w sadło zob. porosnąć. Zalać komuś sadła za skórę zob. skóra 16 …   Słownik frazeologiczny

  • obrastać — 1. Obrosnąć, porosnąć w pióra, w piórka, w pierze «osiągnąć dobrobyt, nabrać znaczenia»: Leon wyjął z kieszeni kluczyki z pilotem, nowiutki cadillac mlasnął centralnym zamkiem. Glisnerowie musieli obrosnąć w piórka, za moich czasów tylko stary… …   Słownik frazeologiczny

  • pierze — 1. pot. Aż pierze leciało, sypało się, będzie pierze leciało, sypało się «ktoś był lub będzie poturbowany, zwykle w wyniku gwałtownej bójki» 2. lekcew. Ktoś ni (to) z pierza, ni (to) z mięsa; ktoś ani z pierza, ani z mięsa «o człowieku, o którym… …   Słownik frazeologiczny

  • piórko — 1. Podnieść kogoś, coś jak piórko «podnieść kogoś lub coś z łatwością» 2. Stroić się w cudze, w czyjeś piórka «przypisywać sobie czyjeś zasługi lub podawać się za kogoś innego»: (...) nienawidził (...) całą duszą (...) tych małych pyskaczy i… …   Słownik frazeologiczny

  • pióro — 1. Chwycić za pióro; jąć się pióra; sięgnąć po pióro «zacząć pisać, zostać pisarzem»: Po przeczytaniu felietonu Kingi Dunin „Dzieci nie trzeba kochać” (...) chwyciłam za pióro. WO 07/10/2000. (...) w połowie XIII w. (...) pewien mnich z klasztoru …   Słownik frazeologiczny

  • porosnąć — sadłem, tłuszczem zob. obrosnąć 2. Porosnąć w pióra, w piórka, w pierze zob. obrosnąć 1 …   Słownik frazeologiczny

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.