osiągać

ndk I, \osiągaćam, \osiągaćasz, \osiągaćają, \osiągaćaj, \osiągaćał, \osiągaćany - osiągnąć dk Va, \osiągaćnę, \osiągaćniesz, \osiągaćnij, \osiągaćnął, \osiągaćnęła, \osiągaćnęli, \osiągaćnięty, \osiągaćnąwszy
1. «uzyskiwać coś, zdobywać, otrzymywać»

Osiągnąć sławę, rozgłos, sukcesy, zaszczyty.

2. «dochodzić, dobiegać, dojeżdżać itp. do miejsca będącego zamierzonym celem»

Taternicy osiągnęli wreszcie szczyt.

3. «dochodzić do pewnego momentu w rozwoju, będącego często kresem możliwości, do szczytowej liczby»

Osiągać szczyty doskonałości.

Fala powodzi osiągnęła kulminacyjny punkt.

Nakład książki osiągnął zawrotną liczbę egzemplarzy.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • osiągać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, osiągaćam, osiągaća, osiągaćają, osiągaćany {{/stl 8}}– osiągnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, osiągaćnę, osiągaćnie, osiągaćnij, osiągaćnął, osiągaćnęli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • osiągnąć — → osiągać …   Słownik języka polskiego

  • dochodzić — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, dochodzićdzę, dochodzićdzi, dochodzićchodź {{/stl 8}}– dojść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IXd, dochodzićjdę, dochodzićjdzie, dojdź, doszedł, doszła, doszli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozwijać się – rozwinąć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} samoistnie rozprostowywać się, rozkładać się, rozpościerać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Loki się jej rozwinęły. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} o… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozwijać — ndk I, rozwijaćam, rozwijaćasz, rozwijaćają, rozwijaćaj, rozwijaćał, rozwijaćany rozwinąć dk Vb, rozwijaćnę, rozwijaćniesz, rozwijaćwiń, rozwijaćnął, rozwijaćnęła, rozwijaćnęli, rozwijaćnięty, rozwijaćnąwszy 1. «rozprostowywać coś zwiniętego,… …   Słownik języka polskiego

  • dorastać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, dorastaćam, dorastaća, dorastaćają {{/stl 8}}– dorosnąć {{/stl 13}}{{stl 7}}|| {{/stl 7}}{{stl 22}}doróść {{/stl 22}}{{stl 8}}dk IVb c, dorastaćrosnę, dorastaćrośnie, dorastaćrośnij, dorastaćrosłem, dorastaćrósł …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przychodzić — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, przychodzićdzę, przychodzićdzi, przychodzićchodź {{/stl 8}}– przyjść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IXd, przychodzićjdę, przychodzićjdzie, przyjdź, przyszedł, przyszła, przyszli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wchodzić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, wchodzićdzę, wchodzićdzi, wchodź {{/stl 8}}– wejść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IXd, wejdę, wejdzie, wejdź, wszedł, weszła, weszli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} idąc, przemieszczając …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dojrzewać — ndk I, dojrzewaćam, dojrzewaćasz, dojrzewaćają, dojrzewaćaj, dojrzewaćał dojrzeć dk III, dojrzewaćjrzeję, dojrzewaćjrzejesz, dojrzewaćjrzej, dojrzewaćjrzał, dojrzewaćjrzeli, dojrzewaćjrzały, dojrzewaćjrzali «osiągać pełnię rozwoju, stawać się… …   Słownik języka polskiego

  • chylić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pochylać się, zginać się w ukłonie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Chylić się w głębokim ukłonie. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} przyjmować pochyloną… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.