płatnik

m III, DB. -a, N. \płatnikkiem; lm M. \płatnikicy, DB. -ów
«ten, kto płaci, uiszcza jakieś należności, rzadziej ten, kto się zajmuje wypłacaniem»

Płatnicy podatków.

Pełnić obowiązki płatnika.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • płatnik — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos IIa, lm M. płatnikicy {{/stl 8}}{{stl 7}} ten, kto jest zobowiązany do płacenia jakichś należności : {{/stl 7}}{{stl 10}}Domagać się należności od swoich płatników. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Platnik — (PLAT nic) Variation: Plâtenki ( fleshed out ), Plotenik, Plutenik, Plutnik A vampiric being from Bulgaria, the platnik has a measurable and precise life cycle. After the body is buried, the spirit spends the first nine days of its unlife in the… …   Encyclopedia of vampire mythology

  • Vampirdzhii — (Vam per HEED) In Bulgaria there is a living, vampiric half breed called a vampirdzhii, born from the union between a human and a PLATNIK. Blessed by God, this red eyed being can reveal a vampire for what it is by using holy icons. The… …   Encyclopedia of vampire mythology

  • 10. Juni — Der 10. Juni ist der 161. Tag des Gregorianischen Kalenders (der 162. in Schaltjahren), somit verbleiben noch 204 Tage bis zum Jahresende. Historische Jahrestage Mai · Juni · Juli 1 2 …   Deutsch Wikipedia

  • 1993 — Portal Geschichte | Portal Biografien | Aktuelle Ereignisse | Jahreskalender ◄ | 19. Jahrhundert | 20. Jahrhundert | 21. Jahrhundert   ◄ | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er     ◄◄ | ◄ | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | …   Deutsch Wikipedia

  • oporny — opornyni, opornyniejszy 1. «przeciwstawiający się, opierający się cudzej woli, przemocy; nieustępliwy, nieposłuszny» Oporny płatnik. Oporny wobec czyichś żądań. 2. «nie poddający się działaniu jakiejś siły; stawiający opór» Długo mocował się z… …   Słownik języka polskiego

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.