protestantyzm

m IV, D. -u, Ms. \protestantyzmzmie, blm
«jedno z głównych, obok katolicyzmu i prawosławia, wyznań w chrześcijaństwie, uznające Biblię za jedyne źródło objawienia; powstało w wyniku reformacji; współcześnie obejmuje kościół ewangelicki (luteranizm, kalwinizm) i anglikański oraz ugrupowania religijne utworzone w XVII-XVIII w. takie, jak baptystów, unitarian, kwakrów, metodystów»
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • protestantyzm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. protestantyzmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} zespół doktryn religijnych i wyznań chrześcijańskich powstałych w wyniku reformacji w wieku XVI i później, uznających Biblię za jedyne źródło wiary, odrzucających …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Leopold Otto — Infobox Person name = Leopold Otto image size = caption = birth name = birth date = birth date|1819|11|2 birth place = Warsaw, Congress Poland death date = death date and age|1882|9|22|1819|11|2 death place = Warsaw, Congress Poland residence =… …   Wikipedia

  • Woldemar Gastpary — (* 12. Juli 1908 in Henryków bei Zduńska Wola; † 22. Dezember 1984 in Warschau) war ein polnischer evangelisch lutherischer Theologe, Pfarrer, Rektor der Theologischen Akademie, Verfolgter des Naziregimes, Synodalpräses, Hochschullehrer und… …   Deutsch Wikipedia

  • nawias — 1. Być, czuć się, pozostawać, znajdować się itp. poza nawiasem czegoś «być, czuć się, pozostawać, znajdować się itp. poza czymś, czuć się zbędnym, nie brać w czymś udziału, być odsuniętym, usuniętym od czegoś»: Znam wyjątkowo sprawną fizycznie… …   Słownik frazeologiczny

  • ewangelicyzm — m IV, D. u, Ms. ewangelicyzmzmie, blm rel. «ogół doktryn religijnych i wyznań chrześcijańskich powstałych na skutek reformacji w XVI w., opierających się na Biblii jako jedynym źródle wiary; protestantyzm» ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • przyjąć — dk Xc, przyjąćjmę, przyjąćjmiesz, przyjąćjmij (przyjm), przyjąćjął, przyjąćjęła, przyjąćjęli, przyjąćjęty, przyjąćjąwszy przyjmować ndk IV, przyjąćmuję, przyjąćmujesz, przyjąćmuj, przyjąćował, przyjąćowany 1. «stać się odbiorcą czegoś, wziąć to,… …   Słownik języka polskiego

  • chrześcijaństwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. chrześcijaństwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} uniwersalistyczna religia monoteistyczna opierająca się na wierze w zbawczą misję Jezusa Chrystusa; uznająca Nowy Testament …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nawracać się – nawrócić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} przyjmować inną, nową religię; przechodzić na nową wiarę : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nawrócić się na protestantyzm. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • panować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, panowaćnuję, panowaćnuje {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} być władcą, sprawować władzę; królować, rządzić jako władca : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jagiellonowie panowali w Polsce do 1572 r …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • protestancki — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, protestanckiccy {{/stl 8}}{{stl 7}} mający związek z protestantyzmem, wyznający protestantyzm, dotyczący protestanta, złożony z protestantów : {{/stl 7}}{{stl 10}}Surowość protestancka. Zbór protestancki. Gmina… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.