protokół

m IV, D. \protokółkołu (\protokółkółu), Ms. \protokółkole (\protokółkóle); lm M. \protokółkoły (\protokółkóły)
1. «pisemne sprawozdanie z obrad, posiedzenia, sesji, zebrania zawierające streszczenie przemówień, wniosków i uchwał»

Dokładny, szczegółowy protokół.

Protokół posiedzenia.

Protokół rozprawy sądowej.

Wciągnąć do protokółu.

Umieścić coś w protokóle.

Pisać, odczytać protokół.

2. «akt sporządzony przez urzędnika zawierający opis dokonanych przez niego czynności i stwierdzonych faktów»

Protokół powypadkowy.

Protokół zdawczo-odbiorczy.

Spisać, sporządzić protokół.

Zeznania do protokołu.

∆ Protokół dyplomatyczny «ogół prawideł i zasad postępowania i zachowania się przyjęty w stosunkach międzynarodowych; ceremoniał dyplomatyczny; potocznie: korpus dyplomatyczny»
∆ Protokół handlowy «rodzaj umowy międzynarodowej ustalającej rodzaje i ilości towarów podlegających wymianie w ustalonym okresie między danymi państwami»
śrdwłc. z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • protokół — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. protokółkołu, Mc. protokółkole {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zapis przebiegu, pisemne sprawozdanie z rozprawy, zebrania, posiedzenia, obrad, sesji, czynności kontrolnych,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • protokol — prȍtokol m DEFINICIJA 1. a. pravila ceremonijala koja slijede diplomati, visoki predstavnici država i vojski b. meton. odjel u ministarstvu vanjskih poslova koji se bavi protokolom [šef protokola] c. razg. uobičajeni postupak, ceremonijal 2.… …   Hrvatski jezični portal

  • protokól — a m (ọ̑) 1. uradna in družabna pravila za medsebojne stike uradnih predstavnikov držav: držati se protokola; sprejem predsednika republike, veleposlanika je potekal po protokolu / diplomatski protokol // urad, oddelek ustreznega organa, ki skrbi …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • protokol — is., lü, Fr. protocole 1) Bir toplantı, oturum, soruşturma sonunda imzalanan belge 2) Diplomatlar arasında yapılan anlaşma tutanağı 3) Diplomatlıkta, devletler arasındaki ilişkilerde geçen yazışmalarda, resmî törenlerde, devlet başkanları ile… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • protokol — pro|to|kol sb., len, ler, lerne; føre til protokol(s) …   Dansk ordbog

  • Protokol — protokolas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Oficialus dokumentas, kuriame liudijama apie oficialų įvykį. atitikmenys: angl. report vok. Protokol, n rus. протокол, m pranc. protocole, m …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • Protokol — Specifikation af, hvorledes data skal udveksles som led i en kommunikationsproces, herunder i henseende til størrelse, funktion, og rækkefølge …   Danske encyklopædi

  • protokół dyplomatyczny — {{/stl 13}}{{stl 7}} zbiór zasad i prawideł normujący postępowanie i zachowanie się w stosunkach międzynarodowych {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Registrant — Protokol …   Danske encyklopædi

  • məzbətə — ə. protokol, qərarnamə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.