samowola

ż I, DCMs. \samowolali, blm
«postępowanie tylko według własnej woli, nieliczenie się z nikim i z niczym, ignorowanie prawa; czyn będący wynikiem takiej postawy»

Samowola magnatów.

Dopuszczać się samowoli, aktów samowoli.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • samowola — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} działanie wyłącznie według własnej woli, wbrew zakazom, bez pozwolenia; lekceważenie prawa; bezprawie, nieposłuszeństwo : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • postać — I. To zmienia postać rzeczy a) «wyrażenie oznaczające, że ktoś zmienił swój stosunek do czegoś, ocenia coś zupełnie inaczej»: – Ale to jest samowola! – wrzasnął (...) – Przecież ta fabryka, pierwszy sekretarzu, produkuje na eksport (...). No,… …   Słownik frazeologiczny

  • niekarność — ż V, DCMs. niekarnośćści, blm «brak karności, dyscypliny; samowola, rozprzężenie» Niekarność żołnierzy, wychowanków …   Słownik języka polskiego

  • nieograniczony — 1. «nie mający żadnych ograniczeń; niczym nie skrępowany; absolutny» Nieograniczona samowola, swoboda, władza; wolność. 2. «nie mający ograniczeń liczebnych, czasowych itp.; nie oznaczony» Kredyt nieograniczony. Przetarg nieograniczony.… …   Słownik języka polskiego

  • niesubordynacja — ż I, DCMs. niesubordynacjacji; blm «brak subordynacji, dyscypliny, karności; niepodporządkowanie się, nieposłuszeństwo, samowola» Niesubordynacja wśród podwładnych …   Słownik języka polskiego

  • rozwydrzenie — n I 1. rzecz. od rozwydrzyć. 2. pot. «nadmierna zuchwałość, samowola, niesforność, rozpasanie» Wybryki świadczące o rozwydrzeniu chuliganów. Poskromić czyjeś rozwydrzenie. rozwydrzenie się rzecz. od rozwydrzyć się …   Słownik języka polskiego

  • rozzuchwalenie — n I 1. rzecz. od rozzuchwalić. 2. «nadmierna zuchwałość, samowola» Pobłażliwość wychowawcy powodowała coraz większe rozzuchwalenie uczniów. rozzuchwalenie się rzecz. od rozzuchwalić się …   Słownik języka polskiego

  • skirtoidia — ż I, DCMs. skirtoidiadii, blm psych. «postać psychopatii, którą cechuje teatralność w zachowaniu, lekkomyślność, samowola, brawura w warunkach normalnych i wytrwałość w trudnych sytuacjach życiowych» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • sobiepaństwo — n III, Ms. sobiepaństwowie, blm «postępowanie samowolne, samowładne; nieliczenie się z nikim i z niczym; arbitralność, samowola» Magnackie sobiepaństwo …   Słownik języka polskiego

  • swawola — ż I, DCMs. swawolali; lm D. swawolali 1. «dokazywanie, zabawa, figle, psoty» Dziecinne swawole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu, Gaweł najdziksze wymyślał swawole. (Fredro) Jedzą, piją, lulki palą, tańce, hulanka, swawola. (Mickiewicz) 2.… …   Słownik języka polskiego

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.