skrępować

dk IV, \skrępowaćpuję, \skrępowaćpujesz, \skrępowaćpuj, \skrępowaćował, \skrępowaćowany
«uniemożliwić swobodę ruchów; mocno związać, ściągnąć sznurem, paskiem itp.»

Skrępować komuś ręce, nogi.

przen. częściej w imiesł. biernym «ograniczyć swobodę działania, utrudnić możność wykonywania czegoś»

Skrępować kogoś instrukcją, przepisami, regulaminem.

Skrępowany wskazówkami, poleceniami.

Skrępowany godzinami posiłków, ustalonym rozkładem dnia.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • skrępować — Mieć skrępowane ręce zob. ręka 34 …   Słownik frazeologiczny

  • skrępować (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. krępować (się) I {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • związać — dk IX, zwiążę, zwiążesz, zwiąż, związaćał, związaćany związywać ndk VIIIa, związaćzuję, związaćzujesz, związaćzuj, związaćywał, związaćywany 1. «wiążąc połączyć końce czegoś» Związać sznurowadła. Związać chustkę, szalik pod brodę. ∆ Związać… …   Słownik języka polskiego

  • postronek — m III, D. postroneknka, N. postroneknkiem; lm M. postroneknki «mocny, grubo skręcony sznur; powróz» Prowadzić krowę na postronku. Skrępować zwierzę postronkiem. Spętać konia postronkiem. ◊ Mieć nerwy jak postronki «mieć mocne nerwy, być spokojnym …   Słownik języka polskiego

  • powiązać — dk IX, powiązaćwiążę, powiązaćwiążesz, powiązaćwiąż, powiązaćał, powiązaćany 1. «połączyć końce czegoś węzłem; związać» Powiązać sznury, postronki. Powiązać zerwane nitki osnowy. 2. «skrępować więzami kogoś, coś; umocnić, poformować coś wiążąc,… …   Słownik języka polskiego

  • pozwiązywać — dk VIIIa, pozwiązywaćzuję, pozwiązywaćzujesz, pozwiązywaćzuj, pozwiązywaćywał, pozwiązywaćywany «związując połączyć, opasać czymś kolejno wiele czegoś lub coś w wielu miejscach; związać, skrępować wielu, jednego po drugim» Pozwiązywać końce wełny …   Słownik języka polskiego

  • skrępowanie — n I 1. rzecz. od skrępować. 2. «uczucie onieśmielenia, zażenowania, brak pewności siebie» Mówić o czymś bez skrępowania. Opanować skrępowanie …   Słownik języka polskiego

  • skrępowany — imiesł. bierny czas. skrępować (p.) skrępowany w użyciu przym. «czujący onieśmielenie, zażenowanie, odczuwający brak pewności siebie» Skrępowany czyimś zachowaniem, towarzystwem, czyjąś obecnością. Czuł się skrępowany zainteresowaniem swoją osobą …   Słownik języka polskiego

  • spętać — dk I, spętaćam, spętaćasz, spętaćają, spętaćaj, spętaćał, spętaćany 1. «związać nogi (zwykle pasącemu się zwierzęciu), nałożyć pęta, skrępować pętami» Spętać konia. 2. «odebrać komuś (czemuś) swobodę działania; okiełznać, opanować, pohamować»… …   Słownik języka polskiego

  • krępować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, krępowaćpuję, krępowaćpuje, krępowaćany {{/stl 8}}– skrępować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} utrudniać lub uniemożliwiać poruszanie się kogoś, mocno go …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.