skrępowany

imiesł. bierny czas. skrępować (p.)
skrępowany w użyciu przym. «czujący onieśmielenie, zażenowanie, odczuwający brak pewności siebie»

Skrępowany czyimś zachowaniem, towarzystwem, czyjąś obecnością.

Czuł się skrępowany zainteresowaniem swoją osobą.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • skrępowany — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, skrępowanyni {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, który niepewnie, źle się czuje w jakiejś sytuacji; skonfundowany, zawstydzony, onieśmielony : {{/stl 7}}{{stl 10}}Być skrępowanym czyjąś obecnością. Czuć się skrępowanym… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • skrępować — dk IV, skrępowaćpuję, skrępowaćpujesz, skrępowaćpuj, skrępowaćował, skrępowaćowany «uniemożliwić swobodę ruchów; mocno związać, ściągnąć sznurem, paskiem itp.» Skrępować komuś ręce, nogi. przen. częściej w imiesł. biernym «ograniczyć swobodę… …   Słownik języka polskiego

  • swobodny — swobodnyni, swobodnyniejszy 1. «mogący postępować zgodnie z własną wolą, nie podlegający przymusowi, nie skrępowany; znajdujący się na swobodzie, nie uwięziony, wolny» Swobodny w decydowaniu, w opiniach, w sądach. Swobodny wybór. Swobodny jak… …   Słownik języka polskiego

  • głupio — Komuś jest, robi się głupio; ktoś czuje się głupio «komuś jest przykro, ktoś jest zażenowany, skrępowany, zawstydzony»: Kto tam? – zapytał suchy, władczy głos. Zawsze w takich sytuacjach czuję się głupio, no bo jak mam się przedstawiać klamce ( …   Słownik frazeologiczny

  • dowolny — «zależny tylko od własnej woli, własnych upodobań, nie skrępowany nakazami, przepisami; swobodny, wolny» Dowolny przekład. Dowolne tłumaczenie. Jazda dowolna na lodzie. Wypracowanie na dowolny temat. Wybrać dowolny fragment czegoś. Wymienić… …   Słownik języka polskiego

  • nieograniczony — 1. «nie mający żadnych ograniczeń; niczym nie skrępowany; absolutny» Nieograniczona samowola, swoboda, władza; wolność. 2. «nie mający ograniczeń liczebnych, czasowych itp.; nie oznaczony» Kredyt nieograniczony. Przetarg nieograniczony.… …   Słownik języka polskiego

  • niezawisłość — ż V, DCMs. niezawisłośćści, blm «niezależność, samodzielność, niepodległość» Walczyć o niezawisłość kraju. ∆ praw. Niezawisłość sędziowska «konstytucyjna zasada wymiaru sprawiedliwości polegająca na tym, że sędzia rozstrzygając sprawę podlega… …   Słownik języka polskiego

  • wolny — wolnyni, wolnyniejszy 1. «mogący postępować zgodnie z własną wolą, nie podporządkowany komuś lub czemuś; będący na swobodzie, nie uwięziony; nie zabroniony, nie skrępowany; o kraju: nie będący pod obcą przemocą, suwerenny, niezawisły» Wolny kraj …   Słownik języka polskiego

  • sztywny — 1) (O człowieku) Nazbyt formalny, nieprzystępny, i zwłaszcza zarozumiały; wykazujący dystans lub brak uczuć Eng. (Of a person) Overly formal, unapprochable or conceited; showing distance or lack of feeling 2) Nudny, monotonny, mdły, lub zbyt… …   Słownik Polskiego slangu

  • kanciasty — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, kanciastyaści {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający kanty; niezaokrąglony, ostro załamujący się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kanciasty stół. Kanciaste kształty. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.