akcent

m IV, D. -u, Ms. \akcentncie; lm M. -y
1. «zjawisko fonetyczne polegające na wyróżnieniu sylaby w wyrazie za pomocą zwiększenia siły artykulacyjnej (akcent dynamiczny, ekspiracyjny, przycisk), zmiany wysokości tonu (akcent toniczny) lub wydłużenia czasu trwania»
∆ Akcent stały «akcent padający na określoną sylabę w wyrazie»
∆ Akcent swobodny ruchomy «akcent nie związany z określoną sylabą ani morfemem»
∆ Akcent swobodny nieruchomy «akcent padający na różne sylaby, ale spoczywający na tym samym morfemie»
∆ Akcent inicjalny «akcent na sylabie początkowej»
∆ Akcent paroksytoniczny «akcent na sylabie przedostatniej»
∆ Akcent proparoksytoniczny «akcent na trzeciej sylabie od końca»
∆ Akcent oksytoniczny a. finalny «akcent na sylabie końcowej»
∆ Akcent pierwiastkowy «akcent na rdzeniu wyrazu»
∆ Akcent zdaniowy «akcent wyróżniający wyraz w obrębie zdania»
∆ Akcent meliczny «akcent padający w pieśni na sylaby wyznaczone rytmem melodii, mogący się nie pokrywać z akcentem językowym lub metrycznym»
∆ Akcent metryczny «przycisk współtworzący metr wiersza»
◊ Kłaść, położyć akcent na coś «przywiązywać do czegoś szczególną wagę, uznawać coś za godne uwagi»
◊ Akcent spoczywa na czymś «coś jest szczególnie ważne, podkreślone»
2. «znak graficzny umieszczony nad lub pod literą, wskazujący na sposób jej wymawiania»
3. «zabarwienie uczuciowe, nastrojowe, charakter wypowiedzi; odcień, wyraz»

Akcent prawdy, uczucia w czyichś słowach.

Mówić z akcentem szczerości.

4. «szczegół, element wyróżniający się, nadający całości określony charakter»

Portyk jako główny akcent elewacji.

Kolorowy akcent w szarym stroju.

5. pot. «sposób wymawiania wyrazów»

Dobry, zły, fatalny akcent.

Śpiewny akcent.

Mówić z cudzoziemskim, z francuskim akcentem.

6. muz. «wyraźniejsze i silniejsze zaznaczenie jakiegoś dźwięku lub współbrzmienia w utworze muzycznym»
łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • Akcent — Pays d’origine  Roumanie Genre musical Dance, Pop Années d activité Depuis 1999 …   Wikipédia en Français

  • Akcent — Осн …   Википедия

  • Akcent — is a Romanian Dance pop act.MembersGroup consisting of: * Adrian Claudiu Sana * Sorin Ştefan Brotnei * Mihai Gruia * Corneliu UliciFormer members: * Marius Nedelcu * Ramona BartaBiographyAdrian Claudiu Sana started the group in 1999; at that time …   Wikipedia

  • akcent — àkcent (àkcenat) m <G mn nātā> DEFINICIJA 1. lingv. a. isticanje vokala ili slogotvornoga glasa u riječi (većom duljinom, snažnijim izgovorom, povišenjem ili sniženjem tona pri izgovoru); naglasak b. prozodijski (suprasegmentni) element po… …   Hrvatski jezični portal

  • Akcent — Datos generales Origen Rumania Información artística …   Wikipedia Español

  • akcent — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. akcentncie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wyróżnienie jednej z sylab wyrazu lub wyrazu w zdaniu przez wzmocnienie siły artykulacyjnej, wysokości tonu albo czasu trwania… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Akcent — ist der Name einer polnischen Band, siehe Akcent (polnische Band) einer rumänischen Band, siehe Akcent (rumänische Band) Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe …   Deutsch Wikipedia

  • àkcent — (àkcenat) m 〈G mn nātā〉 1. {{001f}}lingv. a. {{001f}}isticanje vokala ili slogotvornoga glasa u riječi (većom duljinom, snažnijim izgovorom, povišenjem ili sniženjem tona pri izgovoru); naglasak b. {{001f}}prozodijski (suprasegmentni) element po… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • akcènt — ênta in énta m (ȅ é, ẹ) 1. lingv. izstopanje glasu po jakosti ali tonu nasproti soseščini; naglas, poudarek: akcent je na prvem zlogu; melodični akcent / besedni, stavčni akcent // grafično znamenje za označevanje tega: zapisati akcent 2. ed. v …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • akcent — 1. Akcent spoczywa na czymś «coś jest szczególnie ważne»: „Andersonville” napisana została dla pokrzepienia serc (...). Dlatego akcent spoczywa w niej na walce ze złem, walce rodzącej się w zagrożonej społeczności jenieckiej. NKul 4/1962. 2.… …   Słownik frazeologiczny

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.