bytność

ż V, DCMs. \bytnośćści, blm
książk. «znajdowanie się, czasowe przebywanie gdzieś; obecność, pobyt, bycie»

Kontrolować bytność dzieci w szkole.

Za mojej bytności u rodziców zachorowała matka.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • bytność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. bytnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} bycie gdzieś przez jakiś czas; przebywanie, obecność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rozmawialiśmy o tym podczas mojej bytności u was. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • БЫТНОСТЬ — Слово бытность в современном русском языке уже не употребляется как самостоятельная, обладающая полной системою форм имени существительного единица речи. Оно является обычно лишь составной частью обстоятельственного выражения в бытность (чью… …   История слов

  • obecność — ż V, DCMs. obecnośćści, blm «znajdowanie się gdzieś, przebywanie czasowe; bytność» Czyjaś obecność na zebraniu. Stwierdzić obecność gazów w kopalni. Robić coś w czyjejś obecności. ∆ Lista obecności «lista osób mających się znajdować o danej porze …   Słownik języka polskiego

  • pobyt — m IV, D. u, Ms. pobytycie; lm M. y zwykle w lp «znajdowanie się, bycie gdzieś; bytność, przebywanie» Krótki, kilkudniowy, roczny pobyt gdzieś. Pobyt na wsi, na wyspie, nad morzem, w górach, w mieście. Pobyt w szkole, w szpitalu. Miejsce pobytu.… …   Słownik języka polskiego

  • teatr — m IV, D. u, Ms. teatrtrze; lm M. y 1. blm «dziedzina sztuki polegająca na realizowaniu scenicznych utworów literackich, przeznaczonych na scenę przez autorów lub adaptowanych przez reżysera, obejmująca również operę, balet, pantomimę, rewię itp.» …   Słownik języka polskiego

  • obecność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. obecnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} przebywanie, istnienie w danym miejscu, pobyt czasowy; bytność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Obecność w pracy, w szkole, na zebraniu. Sprawdzić w klasie obecność. Test na obecność… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pobyt — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u,Mc. pobytbycie, zwykle w lp {{/stl 8}}{{stl 7}} przebywanie, bycie gdzieś; bytność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pobyt stały, czasowy. Krótki pobyt. Pobyt na wsi, nad morzem, w górach. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • teatr — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. teatrtrze, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} gałąź sztuki widowiskowej, polegająca na przedstawianiu sceniczym utworów literackich, obejmująca takie gatunki jak:… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.