uszanować

dk IV, \uszanowaćnuję, \uszanowaćnujesz, \uszanowaćnuj, \uszanowaćował, \uszanowaćowany
1. «okazać komuś należny szacunek, wzgląd; nie uchybić komuś»

Uszanować drugiego, innego człowieka.

Uszanować czyjeś prawa, uczucia, życzenia.

Uszanować czyjąś pamięć.

Uszanować pamiątki po kimś.

2. «nie naruszyć czegoś, zachować coś»

Uszanować traktaty.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • uszanować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk Ia, uszanowaćnuję, uszanowaćnuje, uszanowaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zachować względem kogoś zasady grzeczności, odnieść się do kogoś, czegoś z szacunkiem : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Michał Kamiński — Michał Tomasz Kamiński MEP Chairman of the European Conservatives and Reformists In office 14 July 2009 – 8 March 2011 …   Wikipedia

  • Sauvetage de Juifs par des Polonais pendant la Shoah — NOTICE Concernant: la protection de Juifs en fuite. Il est nécessaire de rappeler que, en conformité avec le paragraphe 3 du décret du 15 octobre in 1941, sur la Limitation de Résidence dans le Gouvernement général, (page 595 du Registre GG)… …   Wikipédia en Français

  • świętość — ż V, DCMs. świętośćści 1. blm «cecha przypisywana przez religie bóstwom, a także osobom, instytucjom, zwierzętom, przedmiotom, zjawiskom przyrodniczym i społecznym itp. jako wyraz najwyższej religijnej oceny; charakter tego, co święte, uświęcone …   Słownik języka polskiego

  • uszanowanie — n I 1. rzecz. od uszanować Uszanowanie prawa, pamiątek. 2. «poważanie, poszanowanie, szacunek, cześć» Głębokie, najwyższe uszanowanie. Mieć uszanowanie dla kogoś. Okazywać, wyrażać komuś swoje uszanowanie. Wymagać uszanowania. Robić coś z… …   Słownik języka polskiego

  • cudzy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 7}} stanowiący własność, mienie drugiej osoby, związany z kimś innym; nie swój : {{/stl 7}}{{stl 10}}Cudze dzieci. Cudze problemy. Uszanować cudzą pracę. Powtarzać cudze myśli.{{/stl 10}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • inność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. innośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} wyraźne odróżnianie się od reszty elementów, obiektów itp. tego samego rodzaju; bycie innym, różnym; odrębność, odmienność, różność : {{/stl 7}}{{stl 10}}Inność zapatrywań,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uszanowanie — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}od cz. uszanować. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} szacunek, poważanie, uznanie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Proszę… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.