wosk

m III, D. -u, Ms. \woskkiem; lm M. -i
«substancja stała przechodząca pod wpływem ogrzewania w stan plastyczny, a następnie w ciecz, składająca się z różnorodnych związków organicznych pochodzenia naturalnego (zwierzęcego, roślinnego, mineralnego) lub syntetycznego, stosowana w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym, używana do woskowania papieru, do wyrobu świec, past do obuwia i podłóg, smarów itp.»
∆ Wosk pszczeli «wydzielina gruczołów odwłokowych robotnic pszczół miodnych, służąca im do budowy plastrów, zasklepiania komórek z miodem i z czerwiem itp., mająca zastosowanie w przemyśle do wyrobu past, świec itp.»
◊ Lać wosk «w przeddzień imienin Andrzeja, w andrzejki, wylewać roztopiony wosk na wodę w celu wróżenia sobie z zakrzepłych w różne kształty jego bryłek»
◊ Być miękkim jak wosk «być ustępliwym, nieodpornym na wpływy; pozwolić sobą kierować»
◊ Mieć serce miękkie jak wosk «być uczuciowym, łagodnym, skłonnym do współczucia, do ustępstw, łatwo się wzruszać»
◊ Czyjeś serce mięknie, topnieje, taje jak wosk «ktoś się łatwo wzrusza, rozczula»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • WOSK — WOSK, family of Canadian businessmen and philanthropists. Brothers BENJAMIN (1913–1995) and MORRIS (1917–2002) came to Vancouver, British Columbia, from Russia in 1929. They were sponsored by their cousin ABRASHA WOSK (1899–1980), one of the… …   Encyclopedia of Judaism

  • wosk — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. u {{/stl 8}}{{stl 7}} substancja stała, plastyczna, pod wpływem ogrzewania mięknąca, a następnie topniejąca i zmieniająca się w ciecz; wytwarzana naturalnie przez niektóre rośliny, zwierzęta i bakterie : {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wosk — 1. Dać się lepić jak wosk «łatwo ulegać czyjemuś wpływowi, pozwalać sobą kierować»: (...) nie mam z nim kłopotu, daje się lepić jak wosk (...). Roz bezp 1999. 2. Ktoś mięknie, zmiękł jak wosk «ktoś staje się, stał się bardzo uległy, skłonny do… …   Słownik frazeologiczny

  • mieć serce z wosku [miękkie jak wosk] — {{/stl 13}}{{stl 7}} być bardzo czułym, wrażliwym, łatwo się wzruszać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Miał serce miękkie jak wosk, szczególnie wobec dzieci. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Geoweb conference — The [http://www.geowebconference.org GeoWeb Conference] focuses on the emergence of a true geographic dimension to the World Wide Web, and on the impact of Internet technologies on the acquisition, processing and visualization of geographic… …   Wikipedia

  • Dorothy Levitt — on the frontispiece of The Woman and the Car Born 1883[1] Probably Hackn …   Wikipedia

  • woskowy — woskowyowi 1. «zrobiony z wosku, zawierający wosk, nasycony woskiem; wydzielający wosk» Świece woskowe. Pasty woskowe. ∆ Gabinet figur woskowych «kolekcja figur z wosku przedstawiających wiernie znane osobistości albo jakieś sceny (największe… …   Słownik języka polskiego

  • miękki — 1. Ktoś ma miękkie serce; ktoś ma serce miękkie jak wosk; ktoś (jest) (człowiekiem) miękkiego serca; ktoś (jest) miękki jak wosk «o kimś dobrodusznym, łagodnym, wrażliwym, skłonnym do współczucia, do ustępstw»: Nie jest jednak autokratą, potrafi… …   Słownik frazeologiczny

  • воск — род. п. воска, прилаг. восковой, вощаной, укр. вiск, блр. воск, др. русск., ст. слав. воскъ κηρός (Супр.), болг. восък, сербохорв. во̏сак, чеш. vosk, польск. wosk, в. луж., н. луж. wosk. Исконнородственно лит. vãškas, лтш. vasks, д. в. н. wahs,… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Liste der Members des Order of Canada/W — Members des Order of Canada   A B C D E F G H I J K …   Deutsch Wikipedia

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.