zgrzeszyć

dk VIb, \zgrzeszyćszę, \zgrzeszyćszysz, \zgrzeszyćzgrzesz, \zgrzeszyćszył
1. «popełnić grzech, złamać zakazy religijne»

Ciężko zgrzeszyć.

2. «wykroczyć przeciw komuś, czemuś, uchybić czemuś»

Zgrzeszyć przeciwko przyjętej etykiecie.

Zgrzeszyć brakiem szacunku w stosunku do kogoś.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • zgrzeszyć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}grzeszyć {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ciężko — ciężkożej 1. «(z) dużym ciężarem, ze znacznym obciążeniem» Wóz ciężko wyładowany. ∆ Komuś jest ciężko «ktoś z trudem dźwiga coś ciężkiego» 2. «ociężale, powolnie; bezsilnie, bezwładnie» Ciężko chodzić, stąpać, wlec się. Ciężko powłóczyć nogami.… …   Słownik języka polskiego

  • nagrzeszyć — dk VIb, nagrzeszyćszę, nagrzeszyćszysz, nagrzeszyćgrzesz, nagrzeszyćszył «popełnić wiele grzechów, wielokrotnie zgrzeszyć» …   Słownik języka polskiego

  • nieczystość — ż V, DCMs. nieczystośćści; lm D. nieczystośćści 1. blm rzecz. od nieczysty a) w zn. 1: Nieczystość myśli, zamiarów. Nieczystość sumienia. Zgrzeszyć nieczystością. Grzech nieczystości. b) w zn. 2: Nieczystość rasy owiec …   Słownik języka polskiego

  • grzeszyć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa, grzeszyćszę grzeszyćszy {{/stl 8}}– zgrzeszyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} popełniać grzech, łamać nakazy religii : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ciężko… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.