cierpliwość

ż V, DCMs. \cierpliwośćści, blm
«umiejętność znoszenia ze spokojem rzeczy przykrych; zdolność spokojnego wyczekiwania; opanowanie, wytrwałość»

Tracić cierpliwość.

Uzbroić się w cierpliwość.

Nadużywać czyjejś cierpliwości.

Wyprowadzić kogoś z cierpliwości.

Nie mieć cierpliwości do dzieci, do szycia.

Komuś brakuje cierpliwości.

Czyjaś cierpliwość przebrała się, wyczerpała się, wystawiona jest na próbę.

pot. Mieć świętą, anielską cierpliwość «być bardzo cierpliwym»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • cierpliwość — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} zdolność znoszenia w sposób spokojny, opanowany opóźnienia, zwłoki, trudności, przykrości, cierpień, trudnych sytuacji; niezrażanie się przeciwnościami i trudnościami; także: bycie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • cierpliwość — Święta, anielska cierpliwość «wielka, niewyczerpana cierpliwość»: Jacek i Anna znali się przynajmniej od dwudziestu lat i lubili, to znaczy Jacek uwielbiał ją prowokować i wykłócać się z nią o tak zwane sprawy zasadnicze, a Anna znosiła to z… …   Słownik frazeologiczny

  • święta [anielska] cierpliwość — {{/stl 13}}{{stl 7}} niezwykła cierpliwość, wyrozumiałość; wyjątkowe opanowanie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Trzeba świętej cierpliwości do tych dzieci! Z anielską cierpliwością wysłuchiwała tysięcy pytań dziecka. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • anielski — Włosy anielskie «ozdoba choinkowa w postaci cienkich pasków z błyszczącej, przezroczystej folii» Anielska cierpliwość zob. cierpliwość …   Słownik frazeologiczny

  • święty — 1. Święta racja, święta prawda; święte, złote słowa «niewątpliwa racja, prawda, słowa niewątpliwie wyrażające prawdę»: Czasy takie, że jeśli człowiek wyniesie cało głowę, to i tak już dosyć bogaty. – To prawda... – odpowiada zupełnie już… …   Słownik frazeologiczny

  • uzbroić się — w cierpliwość «starać się być cierpliwym, opanowanym»: – Domyślam się, ile nerwów musiało ojca to czekanie kosztować. – Nieważne. Uzbroiłem się w cierpliwość. T. Breza, Urząd …   Słownik frazeologiczny

  • uzbrajać się — Uzbroić się w cierpliwość «starać się być cierpliwym, opanowanym»: – Domyślam się, ile nerwów musiało ojca to czekanie kosztować. – Nieważne. Uzbroiłem się w cierpliwość. T. Breza, Urząd …   Słownik frazeologiczny

  • święty — świętytszy, święci 1. «o Bogu, bóstwach: będący przedmiotem najwyższej oceny religijnej i czci z tym związanej; o osobach: ogłoszony po śmierci uroczyście przez Kościół jako zbawiony i mogący być przedmiotem kultu; kanonizowany (skrót: św.)»… …   Słownik języka polskiego

  • uzbroić — dk VIa, uzbroję, uzbroićisz, uzbrój, uzbroićił, uzbrojony uzbrajać ndk I, uzbroićam, uzbroićasz, uzbroićają, uzbroićaj, uzbroićał, uzbroićany 1. «wyposażyć, zaopatrzyć w narzędzia walki, w broń, w sprzęt wojskowy» Uzbroić armię, wojsko, żołnierzy …   Słownik języka polskiego

  • wyczerpać — dk IX, wyczerpaćpię, wyczerpaćpiesz, wyczerpaćczerp, wyczerpaćał, wyczerpaćany wyczerpywać ndk VIIIa, wyczerpaćpuję, wyczerpaćpujesz, wyczerpaćpuj, wyczerpaćywał, wyczerpaćywany 1. «czerpiąc czymś wybrać, wydobyć do końca płyn lub ciało sypkie»… …   Słownik języka polskiego

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.