czasownikowy

przym. od czasownik

Forma czasownikowa.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • czasownikowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. czasownik: Znaczenie czasownikowe. Hasło czasownikowe. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • w- — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przedrostek czasownikowy określający kierunek czynności do środka, do wnętrza czegoś, np. {{/stl 7}}{{stl 8}}wsypać, wlecieć, wciągnąć, wsunąć {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • werbalny — 1. «dotyczący słów, słowny; nie związany z praktyką, nie oparty na doświadczeniu» Erudycja czysto werbalna. Werbalna metoda nauczania. Werbalny charakter czyjejś wypowiedzi. ∆ Dowcip werbalny «dowcip polegający na grze słów, na wyzyskaniu… …   Słownik języka polskiego

  • do- — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przedrostek czasownikowy, dodawany do czasownika podstawowego; modyfikuje, uzupełnia jego treść na kilka sposobów, mianowicie:a) oznacza doprowadzenie czynności do końca lub do… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.