czochrać

ndk I, \czochraćam, \czochraćasz, \czochraćają, \czochraćaj, \czochraćał, \czochraćany
1. «targać, wichrzyć, burzyć, np. włosy, sierść; kudłać»

Czochrać ręką czuprynę.

Czochrać kudły.

2. «zwykle o zwierzętach: ocierać, trzeć ciało o coś twardego»

Koń czochra kark o dyszel.

3. «oddzielać główki lnu od łodyg za pomocą żelaznych grzebieni zwanych czochrami»
czochrać się
1. «wichrzyć, targać sobie włosy; drapać się ręką»
2. «zwykle o zwierzętach: ocierać się, trzeć ciałem o coś twardego»

Krowy czochrają się o deski.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • czochrać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, czochraćam, czochraća, czochraćają, czochraćany {{/stl 8}}{{stl 7}}1. w odniesieniu do zwierząt: pocierać ciałem o coś twardego; drapać, ocierać : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kot czochra grzbietem o mur. Niedźwiedź… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • czochrać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o zwierzętach: trzeć ciałem o coś; ocierać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niedźwiedź czochra się o drzewo. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} wichrzyć… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • czochranie — ↨ czochranie się n I rzecz. od czochrać (się) …   Słownik języka polskiego

  • kudłacić — ndk VIa, kudłacićcę, kudłacićcisz, kudłacićać, kudłacićcił, kudłacićcony «czynić kudłatym; mierzwić, targać, czochrać» Kudłacić włosy, sierść …   Słownik języka polskiego

  • mierzwić — ndk VIa, mierzwićwię, mierzwićwisz, mierzw a. mierzwićwij, mierzwićwił, mierzwićwiony «najczęściej w odniesieniu do włosów: wprowadzać w stan nieładu; czochrać, targać, wichrzyć, burzyć» Mierzwić palcami czuprynę. Wiatr mierzwił zboże na polu.… …   Słownik języka polskiego

  • targać — ndk I, targaćam, targaćasz, targaćają, targaćaj, targaćał, targaćany targnąć dk Va, targaćnę, targaćniesz, targaćnij, targaćnął, targaćnęła, targaćnęli, targaćnięty, targaćnąwszy 1. «pociągać coś gwałtownym ruchem, z pewną siłą, szarpać; wichrzyć …   Słownik języka polskiego

  • mierzwić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, mierzwićwię, mierzwićwi, mierzw || mierzwićwij, mierzwićwiony {{/stl 8}}– zmierzwić {{/stl 13}}{{stl 8}}VIIb {{/stl 8}}{{stl 7}} o włosach, sierści itp.: doprowadzać do stanu nieładu; czochrać, wichrzyć, targać …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rozwichrzać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, rozwichrzaćam, rozwichrzaća, rozwichrzaćają, rozwichrzaćany {{/stl 8}}– rozwichrzyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, rozwichrzaćrzę, rozwichrzaćrzy, rozwichrzaćrzony, częściej dk {{/stl 8}}{{stl 7}} czochrać, targać …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.