diabli

przestarz., → diabelski

Diabli urok, spryt.

Diable szczęście.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • diabli — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś} {{/stl 8}}biorą {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} coś kogoś złości, wywołuje wzburzenie, irytację : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ruszacie się jak muchy w smole, diabli mnie biorą, jak na was patrzę. Patrz, szefa… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • diabli wzięli — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś, coś} {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} coś zginęło bezpowrotnie, zniknęło, zostało zniszczone : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przewodnik w ostatniej chwili się wycofał i pół roku starań diabli… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • diabli nadali — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś, coś} {{/stl 8}}{{stl 7}} o kimś lub o czymś wzbudzającym niezadowolenie, kłopotliwym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Diabli nadali tu tych gliniarzy. Diabli nadali taką pogodę. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • diabli wiedzą — {{/stl 13}}{{stl 7}} zupełnie nikt nie wie, nie wiadomo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Diabli wiedzą, gdzie on wsadził te klucze. Diabli wiedzą, co sobie mogła pomyśleć. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • diabli gdzieś — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś} {{/stl 8}}noszą [ponieśli] {{/stl 13}}{{stl 7}}, to samo co licho gdzieś {{/stl 7}}{{stl 8}}{kogoś} {{/stl 8}}{{stl 7}}nosi [poniosło]: Gdzie go diabli ponieśli? Miał być przed czwartą w domu. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • diabli kogoś biorą — Złościć się; wściekać; denerwować Eng. To get angry or irritated …   Słownik Polskiego slangu

  • diabli wiedzą — Niewiadomo Eng. Unknown; unpredictable …   Słownik Polskiego slangu

  • jak (wszyscy) diabli — {{/stl 13}}{{stl 33}} o intensywnych uczuciach, stanach, zjawiskach: bardzo :{{/stl 33}}{{stl 10}}Do domu wrócił zły jak wszyscy diabli. Bolało go jak wszyscy diabli. Zimno jak diabli. Nudno było jak diabli. Na ulicach ślisko jak diabli i do tego …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pal (to) sześć [diabli, licho] — {{/stl 13}}{{stl 8}}wykrz. {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wykrzyknienie wyrażające rezygnację, zniechęcenie, gotowość ustąpienia, by mieć spokój; wszystko jedno, to nieistotne, dajmy już temu spokój : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • jak diabli — Niezmiernie; w największym stopniu; bardzo Eng. Extremely; exceedingly; very …   Słownik Polskiego slangu

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.